Toukokuussa rekisteröitiin 9 114 uutta henkilöautoa

Toukokuussa rekisteröitiin 9 114 uutta henkilöautoa, mikä on 9,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 48 106 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on 3,7 prosenttia miinuksella.

Toukokuun ensirekisteröintimääriin viime keskiviikkona julkaistun hallitusohjelman autoverokirjaus ei vielä vaikuta, sillä uusien autojen toimitusajat ovat usein muutaman kuukauden mittaisia.  Autoala pitää kuitenkin tärkeänä, että hallitusohjelmaan tehty autoverolinjaus johtaa mahdollisimman nopeasti konkreettiseen lakiesitykseen.

Ala uskoo, että heinäkuun alussa alkava romutuspalkkiokokeilu yhdessä autoverouudistuksen kanssa piristää autokauppaa ja antaa merkittävän sysäyksen autokannan uudistumiselle tulevina vuosina.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 926 kappaletta, mikä on 5,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tammi-toukokuussa pakettiautoja on ensirekisteröity 4 832 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on kasvanut 8,1 prosenttia.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa 245 kappaletta ja viime vuoden toukokuuhun verrattuna määrä laski 3,9 prosenttia. Vuoden alusta lukien uusia kuorma-autoja on rekisteröity 1 084 kappaletta, mikä on 3,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Uusia linja-autoja on rekisteröity kuluvana vuonna 152 kappaletta, mikä on 6,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi – toukokuussa.