Huhtikuussa rekisteröitiin 11 085 henkilöautoa

Huhtikuussa rekisteröitiin 11 085 uutta henkilöautoa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 44 189 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna rekisteröintimäärä on kasvanut 13,3 prosenttia.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammi-huhtikuussa 4 419 kappaletta, mikä on 13,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Huhtikuussa ensirekisteröitiin 1 188 pakettiautoa, mikä 23,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Kuorma-autoja on ensirekisteröity tammi-huhtikuussa 1 066 mikä on 27,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Huhtikuussa ensirekisteröitiin 278 kuorma-autoa ja viime vuoden huhtikuuhun verrattuna määrä kasvoi 11,6 prosenttia.

Uusia linja-autoja on rekisteröity tammi–huhtikuussa 119, viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on 6,3 prosenttia alhaisempi.

Autoala ennakoi ensirekisteröintien kasvavan 116 000 henkilöautoon

Autoalan Ennusteryhmä on korottanut henkilöautojen kuluvan vuoden ensirekisteröintejä koskevan ennusteensa 116 000 autoon, joka on 6 000 enemmän kuin aiempi ennuste ja 7 188 enemmän kuin viime vuoden ensirekisteröintimäärä. Ennusteryhmä piti pakettiautoja koskevan ennusteen muuttumattomana 12 000. Kasvua viime vuoteen tulisi kuitenkin 600 autoa.

Henkilöautojen myynnin kasvua siivittää ennen kaikkea autoveron aleneminen vuoden vaihteessa, mutta myös yleisen taloustilanteen hienoinen elpyminen. Vaikka ensirekisteröintien määrän onkin ennakoitu kasvavan, jäädään vielä 2000-luvun keskimääräisistä luvuista, joka on yli 123 000.

Myös kuorma-autoja ennakoidaan kuluvana vuonna myytävän hieman viimevuotista enemmän. Kuorma-autojen kokonaismääräksi on arvioitu 2 820, kun viime vuonna niitä rekisteröitiin noin 2 700. Linja-autojen ensirekisteröintien on puolestaan ennakoitu hieman vähenevän, sillä vuosina 2014 ja 2015 bussiyritykset ovat tehneet poikkeuksellisen suuria investointeja.