InCar avaa Vantaalle nykyaikaisen autokorjaamokeskuksen – Yritys kehittää kestävää toimintakulttuuria

07536c54-cc6c-4b76-ba27-b2e7f7d5840c-main_image

InCarin uusi autokorjaamokeskus Vantaalla panostaa toiminnassaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaviin teknologioihin ja kestävään yrityskulttuuriin. Yritys on ottanut käyttöön patentoidun, italialaisen CMC-automaalausuunijärjestelmän, joka ottaa huomioon maalausprosessin jokaisen vaiheen ympäristövaikutukset. Maalausprosessi alkaa työtekijöiden perehdytyksestä ja kattaa niin energia- ja materiaalitehokkuuteen vaikuttavat tekijät kuin maalauksesta aiheutuvan jätteen käsittelyn ja loppusijoituksen.

”Olemme uudistaneet yrityskulttuuriamme kokonaisvaltaisesti ja asettaneet kestävän liiketoiminnan etusijalle uutta korjaamoa perustaessamme. Valitsemamme järjestelmä edustaa maailman huippua niin maalaustuloksella kuin ympäristöarvoilla mitattuina, lisäksi se on taloudellisesti kannattava”, sanoo myyntijohtaja Matti Luona InCar Oy:stä. ”Haluamme, että asiakkaittemme on mahdollisimman helppo tehdä kestäviä valintoja.”

Autonmaalausta koskevan nykylainsäädännön mukaisesti autot maalataan vesiohenteisilla maaleilla aiempien liuotinohenteisten maalien sijaan. Maalausprosessissa merkittävät ympäristövaikutukset syntyvät maalien kuivattamisessa käytettävän energian määrästä, maalijätteen- ja suojamateriaalien käsittelystä sekä käytettävän maalin määrästä.

04d8071b-0198-48af-a5a7-ff81b62d3085

Vähemmän hukkaa

Yksi InCarin nykyaikaisen maalausjärjestelmän ympäristöhyödyistä perustuu energiatehokkuuteen. Järjestelmä hyödyntää öljypoltinta, lämmön talteenottoa, invertteri- ja infrapunajärjestelmiä. Ratkaisu lyhentää maalaamossa kuluvaa aikaa jopa alle puoleen perinteiseen, öljyä käyttävään maalausuuniin verrattuna. Energiaa säästyy myös siitä, että järjestelmä tuottaa tehoa vain silloin, kun sitä  maalaamisessa ja kuivaamisessa tarvitaan.

Järjestelmään kuuluu automaattinen maalilaskuri, joka arvioi kuhunkin kohteeseen tarvittavan maalin, lakan tai pohjamaalin määrän. Vuositasolla maalien kulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

Vähemmän jätettä

Auton maalaamisessa syntyvä maalijäte kierrätetään. Myös maalauksessa käytettävät suojausmateriaalit lajitellaan omiin, nimettyihin jäteastioihin, joista jätteiden kerääjä kuljettaa ne edelleen.

Työvälineiden puhdistamiseen käytetään edelleen liuottimia. InCar on ottanut käyttöön tislaimen, jolla voidaan ottaa talteen syntyvää liuotinjätettä.

Työturvallisuus

Kestävään toimintatapaan kuuluu myös työntekijöistä huolehtiminen. InCarissa esimerkiksi pesulaitteiden ympäristön ilmanvaihto on koneellisesti ohjattu, jolloin työntekijät altistuvat liuottimille mahdollisimman vähän. Jokainen työntekijä myös perehdytetään toimimaan uuden prosessin mukaisesti.

Autojen höyrypesu

Maalausprosessin nykyaikaistamisen lisäksi InCarissa autojen pesu tapahtuu luontoa kuormittamatta, ilman kemikaaleja ja vettä säästäen höyrypesulla. Yhteen pesukertaan tarvitaan 5 litraa vettä.

CMC-automaalausuunijärjestelmä on käytössä Suomessa kahdessa InCarin toimipisteessä: Turussa ja Vantaalla.

InCar Oy

InCar Oy on kotimainen yli 20 paikkakunnalla toimiva täyden palvelun autokorjaamokeskus.

www.incar.fi