Itseohjautuva auto tutkimuskäyttöön Oulun yliopistossa

a0e91807-490f-4662-8c77-dc1e587e90c1-w_576_h_2000

Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan tiedekuntaan ja osaksi 6G Flagship -tutkimuskokonaisuutta on hankittu itseohjautuva auto Toyotalta. Auto tulee olemaan tutkimusvälineenä laajasti käytössä.

Ohjelmistotuotannon professori Markku Oivo korostaa, että autot on nykyään hyvä nähdä ohjelmistoympäristöinä. Autossa voi olla jopa 200 ohjelmistolisenssiä ja 200 miljoonaa riviä koodia. Tutkimuksella ratkotaan, miten isoja ja laajoja ohjelmistokokonaisuuksia voidaan rakentaa tehokkaasti ja hajautetusti. Keskiössä on, että kaiken pitää olla turvallista, toimivaa ja kestävää. Avoimen lähdekoodin osuus tulee kasvamaan. Nyt se on noin neljännes.

-Yritysyhteistyöprojekteissa olemme jo kehittäneet avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa sovellusalustaa, joka mahdollistaa auto-ohjelmistojen kehittämisen ja jakamisen pilvipalveluina. Nyt päästään konkreettisemmin testaamaan asioita, kun on oma tutkimusinstrumentti olemassa.

Käyttötarpeita yliopistossa on useita. Auto on tutkimuslaite, johon eri tutkijat voivat asentaa omia instrumenttejaan.

-Oikeastaan kaikki kaksitoista tutkimusyksikkömme voivat hyödyntää autoa omista lähtökohdistaan. Auto on monelle yksikölle ratkaisu päästä testaamaan asioita oikeassa ympäristössä. Merkittävää tulee olemaan myös auton kytkeminen yliopiston hallinnoimaan 5G-testiverkkoon, jonka avulla voidaan tutkia myös autojen välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä, dekaani Jukka Riekki tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta sanoo.

Esimerkkejä on erilaisia. Tulevaisuudessa autojen pinnat tulevat olemaan aurinkokennoja, jolloin sähkö- ja hybridiautojen käyttösäde pitenee. Aurinkokenno kerää energiaa mutta sitä voi käyttää myös tiedonsiirron välineenä. Tiedekunnassa aiotaan tehdä käytännön kokeita aurinkokennoilla ja tutkia, miten tämä on mahdollista ja toteutettavissa. Myös käytettävyyttä sekä ihmisen ja laitteen välistä vuorovaikutusta tutkitaan. Millaisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi ajokäyttäytymiseen? Millaisia eettisiä ja käytettävyyteen sekä hyväksyttävyyteen liittyviä näkökulmia autonomisiin järjestelmiin liittyy?

Auton hankinta tukee laajemmin aihepiiriin liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. Tarkoitus luoda yhteiskehitys- ja tutkimustila, jossa autovalmistajat, tutkijat ja alaan liittyvät yritykset voivat tehdä yhteistyötä. Auton tutkimusmahdollisuuksista ja käytöstä kerrotaan myöhemmin yksityiskohtaisemmin.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimusyksiköt