Taksiliitto kiittää: Verohallinnolta tukea taksialan harmaan talouden torjuntaan

pexels-photo-1448598

Suomen Taksiliitto on hyvin tyytyväinen, että Verohallinto vaatii kuljetuspalveluita välittäviltä yrityksiltä tiedot välittämistään maksuista ja maksun saajista. Tämä vuoden alussa voimaan astunut tiedonantovelvollisuus on omiaan torjumaan harmaata taloutta.

Taksimarkkina on edelleen, puolitoista vuotta liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen, murroksessa. Verohallinnon vaatimus maksutietojen ilmoittamisesta on konkreettinen ja odotettu merkki siitä, että yhteiskunnan vastuiden ja velvoitteiden hoitamatta jättäminen ei ole Suomessa hyväksyttyä. Tämä toivottavasti johtaa siihen, että laista piittaamattomat toimijat poistuvat markkinoilta.

– Taksiyrittäminen on kovaa työtä ja jos markkinoilla mahdollistetaan epärehellinen toiminta, siitä kärsivät niin asiakkaat, yhteiskunta kuin rehellisesti toimivat yrittäjät, huomauttaa Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Rehelliselle toimijalle tiedonantovelvollisuus ei ole taakka

Tiedonantovelvollisuuden vaatimukset on helppo täyttää. Käytännössä taksimatkoja ja niistä kertyviä maksuja välittävien yritysten tulee vuosittain ilmoittaa verottajalle mm. maksun saavan yrityksen y-tunnus ja tilitetty rahasumma. Nämä ovat siis tietoja, joita jokainen yritys varmasti kerää joka tapauksessa.

– Verohallinnon vaatimus ei estä eikä rajoita yhdenkään yrityksen liiketoimintaa, vaan tekee välityspalveluiden kautta syntyvät tulovirrat näkyviksi. Tämä estää tehokkaasti harmaata taloutta, Koskinen alleviivaa.

Liikennepalvelulain korjaamiselle tarvetta

Liikennepalvelulain korjaustarpeita selvitetään parhaillaan. Edellytämme, että maan hallitus lakimuutoksia valmistellessaan seuraa todellista tilannetta markkinoilla, huomioi alaa koskevat selvitystyöt ja kuuntelee markkinoilla toimivia velvoitteensa hoitavia yrittäjiä.

Toimiva ja tehokas taksiverkosto on julkisen kaikille avoimen joukkoliikenteen perusta ja tärkeä liikennepalveluketjujen osa. Jo pelkästään liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tulee huolehtia siitä, että taksiyrittäjyys on mahdollista koko maan alueella ja tämän saavuttamiseksi rehellisen yrittäjyyden vaatimus on ehdoton.

– Yhdet markkinat – yhdet pelisäännöt, ei liene kohtuuton vaatimus, kysyy Koskinen.

Mistä on kyse?

1.1.2020 astui voimaan täsmennys Verohallinnon päätökseen yleisestä tiedonantovellisuudesta. Päätös laajennettiin koskemaan välitettyjä kuljetus- ja vuokratuloja.

Täsmennyksen mukaisesti välityspalvelun tarjoajan tai sen Suomessa olevan edustajan on ilmoitettava tiedossaan olevat korvaukset, jotka kuljetuspalvelun tarjoajat ovat saaneet sen välittämistä kuljetuksista.

Lue tästä lausuntomme aiheesta 8.8.2019

Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta