Joukkoliikenne palvelee huonosti liikuntavammaisia ihmisiä

print_vZuw15G4uH

Joukkoliikenne palvelee huonosti liikuntavammaisia ihmisiä

Kaikkien ihmisten perusoikeus on oikeus vapaaseen liikkumiseen. Invalidiliitto ja Kuntoutussäätiö ovat selvittäneet yhteistyössä, miten tuo oikeus toteutuu liikuntavammaisten ihmisten kohdalla Suomessa vuonna 2014. Invalidiliitto ja Kuntoutussäätiö tutkivat vammaisten ihmisten joukkoliikenteen käyttöä sekä yhteiskunnan tukemien palveluiden toimivuutta kyselytutkimuksella, johon vastasi 839 henkilöä.

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että liikuntavammaisille soveltuvaa joukkoliikennettä on Suomessa vähän tai ei ollenkaan. Kaupunkimaisissa kunnissa tilanne on kuitenkin parempi kuin maaseutumaisissa, joissa joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet ovat hyvin vähäiset.

Julkisista liikennevälineistä parhaiten liikuntavammaisille soveltuu juna kun taas erityisesti pitkän matkan linja-autoissa kaluston esteellisyys on suuri haaste. Monet liikuntavammaiset henkilöt turvautuvat käytännössä omaan autoon tai kuljetuspalveluun, muuten liikkuminen on mahdotonta.

– Esteettömästä joukkoliikenteestä hyötyisi sekä yksilö että yhteiskunta. Niiden täydentäjänä tarvitaan kuitenkin jatkossakin yksilöllisiä kuljetuspalveluita turvaamaan myös vaikeimmin vammaisten suomalaisten liikkumisen vapaus, toteaa järjestöpäällikkö Anssi Kemppi Invalidiliitosta.

Selvityksestä ilmeni liikuntavammaisten polarisoituminen kahteen ryhmään. Niihin jotka kokivat liikkumisen autonomian suhteellisen hyväksi ja niihin jotka kokivat liikkumisen autonomian rajoittuneeksi. Ensiksi mainittuihin kuuluivat useimmiten ne, joilla oli oma auto ja jälkimmäiseen ne henkilöt, jotka olivat riippuvaisia vaikeavammaisten kuljetuspalveluista.

Invalidiliitto ja Kuntoutussäätiö ovat koonneet selvityksen loppuun joukon ehdotuksia vammaisten henkilöiden liikkumisvapauden parantamiseksi. Olennaista olisi kehittää julkisen liikenteen esteettömyyttä, jotta se palvelisi paremmin kaikkia ihmisryhmiä, myös liikuntavammaisia henkilöitä. Pitkän matkan linja-autoliikenne on erityinen kehittämiskohde, mutta myös vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus ja niihin liittyvät päätökset kaipaavat päivitystä.

Selvitys liikkumisvapauden toteutumisesta julkaistaan kansainvälinen vammaistenpäivän 3.12. kunniaksi. YK:n yleiskokous julisti kyseisen päivän vammaisten päiväksi vammaisten vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006.

Tutkimusraportti löytyy Invalidiliiton julkaisusarjasta verkko-osoitteella http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/julkaisut/