K1 Katsastuksen yt -neuvottelut päättyivät

Applus Finland -konserni, johon kuuluvat Applus Finland ja sen tytäryhtiöt K1 Katsastajat Oy ja K1 Total Oy on päättänyt syyskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa oli kyse Applus Finlandin organisaation ja toiminnan sopeuttamisesta katsastusalan muuttuneeseen tilanteeseen. Neuvottelujen tuloksena katsastusketjujen alueellista johtamismallia muutetaan, rekisteröintipalveluja keskitetään ja myynnin resursseja tehostetaan. Lisäksi kaksi katsastusasemaa suljetaan ensi vuoden alun aikana ja kustannussäästöjä tehostetaan henkilökunnan lomautuksilla.

Neuvotteluiden piirissä oli 130 konsernin työntekijää ja yt- neuvottelujen lopulliset toimenpiteet kohdistuvat yhteensä 104 työntekijään. Suomen toiminnoista irtisanotaan 16 henkilöä tuotannollisin, taloudellisin ja toimintojen uudelleenjärjestämiseen liittyvin perustein. Työtehtävien osa-aikaistaminen toteutuu 8 henkilön kohdalla ja muita työtehtävä- ja sopimusmuutoksia tulee 13 henkilölle. Eripituisia lomautuksia kohdistuu 67 työntekijään.

”Pyrimme neuvotteluissa löytämään ratkaisuja, joilla yrityksen toimintaa ja kustannuksia saadaan paremmin vastaamaan haastavaa markkinatilannetta. Irtisanottavien määrä pyrittiin samalla pitämään mahdollisimman pienenä. Lomautukset koskevat myös yrityksen hallintoa ja johtoa.” sanoo Applus Finland -konsernin maajohtaja Petri Haikola.