Katsastuslain uudistus muokkasi katsastuskenttää ja laski hintoja

Katsastuslain muutos heinäkuun 2014 alussa toi uusia mahdollisuuksia katsastusalan piirissä jo toimiville ja sinne pyrkiville yrityksille. Uudistuksen ansiosta yritykset ovat voineet erikoistua vain henkilöautojen ja muiden kevyiden ajoneuvojen katsastamiseen ja ne ovat myös voineet tarjota auton huoltoa, korjaamista ja katsastusta samasta paikasta. Kuluttajien näkökulmasta positiivista on myös alalla jatkunut hintojen lasku.

Lakimuutoksen jälkeen 6 korjaamoa on saanut katsastustoimiluvan, mikä tarkoittaa, että näissä paikoissa asioivat voivat huoltaa, korjata ja katsastaa autonsa samalla kertaa. Kevyitä ajoneuvoja katsastavien toimipaikkojen määrä on lisääntynyt 19 toimipaikalla eli 4 % aikaisemmasta, kun taas vastaavasti raskaita ajoneuvoja katsastavien toimipaikkojen määrä on laskenut 21 eli niitä on nyt 5 % vähemmän kuin aikaisemmin.

”Muutamia täysin uusia yrittäjiä on hienosti uskaltautunut mukaan alalle tässä taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. Monilla korjaamoilla on ollut jo ennestään tiivistä yhteistyötä katsastusyritysten kanssa, mikä varmasti on myös osaltaan vaikuttanut siihen, että moni korjaamo vielä pohtii siirtojaan. Pidämme myös positiivisena sitä, että vanhat toimijat ovat hyödyntäneet uuden lain tuomia mahdollisuuksia”, toteaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää: ”Reilussa puolessa vuodessa on ollut nähtävissä myös lievää hintojen laskua, mutta alueelliset vaihtelut ovat vielä suuria.”

Katsastusten laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota

Lakiuudistuksen myötä katsastustoimipaikkojen on pitänyt ottaa käyttöön oma laadunvalvontajärjestelmänsä, joka osaltaan pohjaa Trafin katsastuksen laadunvalvontamittareihin.

”Osalla toimipaikoista laadunvalvontajärjestelmän käyttöönotto on vielä menossa ja onkin liian aikaista lähteä tarkemmin analysoimaan tuloksia puolen vuoden kokemusten perusteella”, toteaa Sillanpää.

Trafin alkuvuodesta nettisivuillaan julkaisemat tilastot katsastuksen laatuarvosanoista vuodelta 2014 ovatkin ensimmäiset, jossa on mukana myös lakimuutoksen jälkeistä tietoa. Tarkempaan analyysiin tilastot otetaankin vasta sitten, kun käytössä on tiedot kokonaiselta kalenterivuodelta.