Kaupunginhallitukselta vihreää valoa Helsingin Bussiliikenne Oy:n kaupalle

Helsingin kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se antaisi ennakkosuostumuksen kaupungin omistaman Helsingin Bussiliikenne Oy:n myymiselle Viikin Linja Oy:lle. Viikin Linja on osa Koivisto Auto -konsernia. Asia tulee valtuuston päätettäväksi 21. lokakuuta.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n eli HelBin linja-autoliikennetoiminta myytäisiin 24 miljoonan euron kauppasummalla, johon sisältyvät ostajalle siirtyvät osamaksu- ja leasing-vastuut. Kauppa pitää sisällään HelBin linja-autokaluston, liikennesopimukset, henkilöstön, liiketoiminnan muun käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä yhtiön toiminimen.

Henkilöstö siirtyy ostajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. HelBin palveluksessa on yhteensä 918 henkilöä, joista 47 hallinnossa, 51 korjaamossa ja 820 kuljettajina.

Kaupunginhallituksen listalla ollut Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava jätettiin pöydälle viikoksi.