Käytettyjen ajoneuvojen veroprosentteja koskeva erityinen oikaisuvaatimusaika päättyy 2.1.2017

light-car-inside-black

Käytettynä maahantuodun verotetun ajoneuvon veroprosenttia voi hakea oikaistavaksi, jos verotus on toimitettu 1.1.2012 tai sen jälkeen. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä seuranneen kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 31.12.2016. Näin ollen vuonna 2012 annettuun verotuspäätökseen voi veroprosenttia vielä hakea muutettavaksi ja oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä Tullissa viimeistään maanantaina 2.1.2017 klo 16.15. Muilta osin vuoden 2012 verotuspäätösten oikaisuvaatimusaika on jo päättynyt.

Säännönmukainen oikaisuvaatimusaika on 3 vuotta autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajassa Tullille ja sen tulee olla perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Vuoden 2013 aikana tehdyistä autoverotuspäätöksistä oikaisuvaatimusten on siten oltava perillä Tullissa viimeistään maanantaina 2.1.2017 klo 16.15.

Tullille on jätetty tähän mennessä noin 32 000 veroprosentteja koskevaa oikaisuvaatimusta, joista Tulli on käsitellyt 25 000. Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä n. 10 kuukautta.  

Käytetyn ajoneuvon autovero

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/kaytetyt_ajoneuvot/index.jsp

Muutoksenhaku autoveroon

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/Muutoksenhaku/index.jsp