Katsastuksissa havaittujen vikojen määrä kasvaa edelleen – Katsastuksessa löydetään entistä enemmän vikoja

car-wheel-1466173968xbr

A-Katsastuksen katsastamissa autoissa on tänä vuonna havaittu keskimäärin 119 vikaa jokaista sataa katsastusta kohti. Vielä kaksi vuotta sitten lukema oli alle 115 ja viime vuonna 117 vikaa sataa katsastusta kohti.

A-Katsastus on tänä vuonna katsastanut noin 750 000 henkilöautoa. Katsastettujen henkilöautojen hylkäysprosentti on tänä vuonna ollut 25,2, kun vastaava luku viime vuonna oli 24,8 %. Kasvua on tapahtunut erityisesti jarruihin ja etuakselistoon liittyvissä, katsastuksessa hylkäyksen aiheuttavissa, vakavissa vioissa. Pakokaasupäästöihin liittyvien vikojen määrä sen sijaan on hieman laskenut.

Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna katsastuksissa havaittujen vikojen määrä ja hylkäysprosentit ovat vuodesta toiseen Suomessa korkeita. Keskeinen syy on yksi EU-alueen vanhimmista autokannoista (keski-ikä yli 11 vuotta). Suomen osalta tilanne on erityisen haastava autokannan korkean iän lisäksi muuta Eurooppaa vaihtelevampien ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Säännöllisesti tehtävillä katsastuksilla ja auton huolellisella kunnossapidolla onkin tärkeä merkitys liikenneturvallisuudelle. Positiivinen asia on, että nykyjärjestelmällä on teknisten vikojen osuus onnettomuuksien aiheuttajana kyetty pitämään alhaisena.

A-Katsastuksen teknisen johtajan Hannu Pellikan mukaan viime vuosien vikojen määrän kasvu selittyy pitkälti katsastettujen autojen keski-iän ja keskimääräisen ajomäärän kasvulla. Pakokaasuihin liittyvien vikojen määrän odotetaan tulevina vuosina kasvavan. ”Autojen tiukkenevat päästövaatimukset ja sitä myötä monimutkaistuva päästöjen puhdistustekniikka tulevat varmasti jatkossa näkymään vikamäärien kasvuna katsastuksissa. Ympäristön kannalta haitallisten päästöjen valvonta on hyvä ja tärkeä asia, koska vika pakokaasupäästöjen puhdistusjärjestelmissä voi moninkertaistaa yksittäisen auton ympäristölle haitalliset päästöt” toteaa Pellikka.