Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2014 hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna

Vuonna 2014 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä yhteensä 2 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna tonneilla mitattuna. Tonnikilometrit vähentyivät 4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2014 kotimaan liikenteessä yhteensä 274 miljoonaa tonnia, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,8 miljardia kilometriä, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometrejä kertyi yhteensä 20 miljardia, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

kttav_2014_2015-05-13_tie_001_fi_001

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista oli 84 prosenttia, mikä oli saman verran kuin edeltävänä vuonna. Luvanvaraisen liikenteen osuus kaikista tonnikilometreistä oli 93 prosenttia, mikä oli yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2014 kuorma-autoilla ilman perävaunua kuljetettiin tonneissa mitattuna 6 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuonna 2013, kun taas puoliperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä väheni kahdella miljoonalla tonnilla. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tonnimäärä oli samaa tasoa molempina vuosina eli kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä oli vuonna 2014 kokonaisuudessaan 4 miljoonaa tonnia isompi kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite väheni kuitenkin ajoneuvotyypeittäin tarkasteltuna sekä kuorma-autoilla ilman perävaunua että puoliperävaunuyhdistelmillä 0,2 ja 0,5 miljardilla tonnikilometrillä. Täysperävaunuyhdistelmien kuljetussuorite oli samaa tasoa kuin edeltävänä vuonna. Kaikkien kuorma-autojen kuljetussuorite oli siten vuonna 2014 0,7 miljardia tonnikilometriä pienempi kuin edeltävänä vuonna.

Vuonna 2014 kokonaispainoluokaltaan yli 53 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 135 miljoonaa tonnia tavaraa, joka oli 49 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus pieneni yhdellä prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta.

Tonneilla mitaten 74 % kaikista tavaroista kuljetettiin korkeintaan 100 kilometrin pituisilla matkoilla vuonna 2014. Osuus kasvoi pari prosenttiyksikköä edeltävään vuoteen verrattuna. Tavaralajeista soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin 96 miljoonaa kilometriä, mikä oli 5 prosenttia kaikista kilometreistä. Maa-ainesten painavuudesta johtuen tätä tavaralajia kuljetettiin kuitenkin painolla mitaten eniten, 41 prosenttia kaikista kuljetetuista tonneista. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä oli ainoastaan 11 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Erityyppisten tavaroiden sekakuljetuksista kertyi eniten tonnikilometrejä, 11 prosenttia kaikista tonnikilometreistä. Kilometreinä mitattuna eniten ajettiin tyhjänä, 29 prosenttia kaikista kilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2014 oli 60 kilometriä, mikä oli 2 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 17 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 93 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 43 kilometriä, mikä oli 4 kilometriä enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2014 ulkomaan liikenteessä yhteensä 6,2 miljoonaa tonnia, mikä oli 20 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite oli yhteensä 3,1 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, Tilastokeskus