Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hiukan, kuljetussuorite kasvoi vuoden 2014 toisella neljänneksellä

Vuoden 2014 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 67 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 6 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 3 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain:

kttav_2014_02_2014-09-26_tie_001_fi_001

Vuoden 2014 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 5,4 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 93 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 7 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2/2014, Tilastokeskus