Nissan ja Enel käynnistävät ensimmäisen Vehicle to Grid kokeilun Isossa-Britanniassa

nissan-enel

  • Nissanin sähköautot muuttuvat sähköverkkoa tukeviksi liikkuviksi energiavarastoiksi
  • Kokeilussa on mukana 100 Vehicle to Grid yksikköä
  • Nissanin sähköautojen omistajat voivat ansaita rahaa syöttämällä akkuihin varastoitunutta energiaa takaisin sähköverkkoon

Nissan ja monikansallinen energiayhtiö Enel ilmoittivat tänään laajamittaisen Vehicle to Grid (V2G) ‑kokeilun käynnistämisestä Isossa-Britanniassa. Kokeilu on maassa ensimmäinen laatuaan. Kokeilussa sata V2G yksikköä asennetaan Nissan sähköautojen omistajien hyväksymiin lokaatioihin. Autojen omistajat, joihin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä, voivat laitteen avulla myydä akkuihin kertynyttä ylimääräistä sähköenergiaa takaisin verkkoon.

Kokeilu enteilee mielenkiintoisia aikoja energianhallinnalle Isossa-Britanniassa. Nissanin sähköautojen omistajat pääsevät ottamaan aktiivisen roolin sähköverkon vakauttamisessa saaden samanaikaisesti käyttöönsä vaihtoehtoisen tulolähteen. Lisäksi tapa, jolla sähköä syötetään verkkoon muuttuu radikaalisti. Kun V2G-teknologia otetaan käyttöön koko kapasiteetillaan, Nissanin sähköautoja omistavien autoilijoiden rooli Isossa-Britanniassa saattaa mullistua, kun autoilijoista tuleekin aktiivisia toimijoita maan sähköntuotantomarkkinoilla.

Paul Willcox, Chairman Nissan Europe, kommentoi: ”Nyt julkistettu uraauurtava kokeilu Isossa-Britanniassa on merkittävä askel kohti uusiutuvien energialähteiden hallintaa, joiden avulla voimme vaikuttaa teollisuuden, kaupunkien ja yhteisöjen parempaan tulevaisuuteen. Sähköenergian älykäs hallitseminen on minkä tahansa kansakunnan suurimpia haasteita tulevaisuudessa. Tämän  vuoksi kokeilumme on erityisen tärkeässä roolissa, kun lähdemme tarkastelemaan vaihtoehtoisia ja joustavampia energianlähteitä. Me näemme Nissanin sähköautot tulevaisuuden liikkuvina energiakeskuksina, jotka edistävät älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä ja auttavat ratkomaan tulevaisuuden verkonvakauteen liittyviä haasteita.”

”Tämä on ensimmäinen kerta laatuaan Isossa-Britanniassa. Auttaessamme asiakkaita myymään sähköenergiaa takaisin verkkoon tarjoamme rahallisen insentiivin valita kestävää kehitystä edistävä vaihtoehto.”

Kokeilu on osa Enelin ja Nissanin yhteistä sitoutumista sähköautoilun ekosysteemin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Yhteistyön tarkoituksena on mennä varsinaista sähköautoteknologiaa syvemmälle ja tuottaa uusia palveluita energia-alan käyttöön. Tulevaisuuden Euroopassa sähköautot ovat yhä yleisempiä ja on tärkeää, että V2G teknologia on tällöin tukemassa verkon kasvavaa energiatarvetta.

“Olemme valtavan innostuneita tämän projektin käynnistymisestä Isossa-Britanniassa”, sanooEnelin Ernesto Ciorra, Head of Innovation and Sustainability. ”Innovatiivisen, kaksisuuntaisen latausteknologian asentamisen ansiosta voimme integroida ei-ohjelmoitavan uusiutuvan energian syöttöä sähköverkkoon ja tukea sähköisen liikenteen leviämistä maassamme, joka puolestaan hyödyttää niin energiasektoria kuin ympäristöämme. Projektilla on myös positiivinen taloudellinen vaikutus sähköautojen omistajille. Se, että Nissan on valinnut Enelin latausteknologian tähän kokeiluun Iso-Britanniassa kuvastaa täydellisesti yrityksemme V2G sähköautojen latausjärjestelmien potentiaalia mullistaa niin tapaa liikkua kuin myös sähkönjakeluverkkojen toimintatapoja.”

Alan ennusteet osoittavat, että vuoteen 2050 mennessä teillä saattaa kulkea jopa kaksi kertaa enemmän autoja kuin nyt – huimat 2,4 miljardia.  Jotta tämänkaltaista kasvua pystytään hallitsemaan vaarantamatta maapallon kestävää kehitystä, siihen vaaditaan fiksua  ajattelutapaa.

Sähköautojen edelläkävijä Nissan ja Enel ovat tehneet yhteistyötä löytääkseen tapoja sähköautojen hyödyntämiseen perinteisen liikkumisen lisäksi. Nissanin sähköautoja käytetään paljon muuhunkin kuin liikkumiseen paikasta A paikkaan B. Autot muuntuvat päästöttömiksi, liikkuviksi energiayksiköiksi, joiden käyttämättä jäänyt energia voidaan syöttää takaisin sähköverkkoon  kotien, toimistojen, koulujen ja sairaaloiden käyttöön.

Steven Holliday, Non-Executive Director, National Grid -energiayhtiöstä toteaa: ”National Grid katsoo herkeämättä tulevaisuuteen varmistaakseen kansallisen energiantarpeen vaatiman kapasiteetin. Tehtävänämme on varmistaa kansallisen sähkönsiirtojärjestelmän toimivuus myös tulevaisuudessa. Sähköautojen nopeasti lisääntynyt suosio on ehdottoman positiivinen ilmiö, mutta se voi myös osoittautua haasteelliseksi mikäli emme kasvata ymmärtämystämme siitä, kuinka nämä uudet teknologiat vaikuttavat sähköverkkoomme. Future Energy -tiimimme ennustaa, että sähköautoja saattaa olla jopa 700 000 kappaletta vuoteen 2020 mennessä, mikä merkitsee 500 megawatin lisäenergian tarvetta. Tämän vuoksi tuemme tämänkaltaisia innovatiivisia teknologioita ja uraauurtavia projekteja,  joilla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten hallinnoimme energianlähteitä ja sähkön kysyntää.”

Jos kaikki Isossa-Britanniassa rekisteröidyt 18 000 Nissanin sähköautoa liitettäisiin sähköverkkoon, niiden tuottama sähkö vastaisi 180 megawatin voimalaa. Potentiaalinen energiantuotanto nousee peräti 370 gigawattiin, jos oletetaan, että tulevaisuudessa kaikki Ison-Britannian teillä liikkuvat autot ovat sähkökäyttöisiä. Tämä kapasiteetti riittäisi täyttämään kolmen Ison-Britannian, Saksan tai Ranskan kokoluokkaa olevan maan sähköntarpeen.

V2G-teknologia mahdollistaa sähköautojen täydellisen integroinnin sähköverkkoon ja parantaa verkon kykyä käsitellä uusiutuvaa energiaa. Tämä puolestaan edistää muiden uusiutuvien energianlähteiden laajempaa integrointia sähköverkkoon ja tekee uusiutuvasta energiasta edullisempaa. Enelin kehittämän V2G-latausinfrastruktuurin ansiosta yksityis- ja yritysasiakkaat voivat tehdä sähköautoistaan liikkuvia energianlähteitä integroimalla ne sähköverkkoon. Nissanin sähköauton omistaja voi kytkeä auton latausjärjestelmään alhaisen kysynnän ja edullisen sähkönjakelun aikana ja saada sitten taloudellista hyötyä käyttämällä akkuun varastoitua sähköä kotona aikoina, jolloin sähkön hinta on korkeampi, tai jopa syöttämällä virtaa takaisin verkkoon.