Autotuojat ehdottaa jopa 80 prosentin alennusta vähäpäästöisille työsuhdeautoille

Monissa EU-maissa on viime vuosina otettu käyttöön erittäin vähäpäästöisten autojen hankintaa tukevia taloudellisia kannusteita, sillä muutoin näiden uusien teknologioiden yleistyminen on erittäin hidasta. Kannusteet liittyvät usein uuden auton hankinnan tukemiseen, verohuojennuksiin tai edullisempiin käyttömaksuihin. Niiden tavoitteena on ollut kaventaa uutta tekniikkaa edustavien autojen ja perinteisten polttomoottoriautojen merkittävää hintaeroa.

Saksa päätti viime viikolla osoittaa 1,2 miljardin euron kannusteen erittäin vähäpäästöisten autojen hankintaan. Suurimmilla kannuste voi olla 4 000 euroa. Ruotsin hallitus puolestaan julkaisi viime perjantaina ehdotuksen, jossa ns. bonus-malus -järjestelmän turvin kannustetaan kuluttajia ja yrityksiä hankkimaan erittäin vähäpäästöisiä autoja, ja toisaalta suurempipäästöisiä autoja verotettaisiin aiempaa rankemmin. Molempien maiden malleissa on kuitenkin omat heikkoutensa.

Autotuojat ry ehdottaa erittäin vähäpäästöisten autojen hankinnan kannustejärjestelmää, johon on poimittu hyviä käytäntöjä muista EU-maista. Ehdotuksemme noudattaa EU-komission suosituksia, sillä se on tekniikkaneutraali, portaaton ja suhteutettu hiilidioksidipäästöihin.

Kannustemalli olisi mielekästä rakentaa siten, että se suosii erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä työsuhdekäytössä, sillä työsuhdeautojen osuus kaikista ensirekisteröidyistä autoista on noin kolmannes. Lisäksi työsuhdeautoilijaa pidetään uusien teknologioiden osalta ns. early adopterina eli aikaisena omaksujana, sillä hänelle ei tule kannettavakseen auton jäännösarvoriskiä.

Kun kannustejärjestelmä toteutetaan työsuhdeautojen kautta, on sen panos-tuotos -suhde nähdäksemme valtion menojen kannalta merkittävästi Saksan tai Ruotsin mallisia suoria ostotukia parempi. Se myös hyödyttäisi myös muita kuin työsuhdeautoilijoita, sillä auton vapauduttua 2-3 vuoden kuluttua käytettyjen autojen markkinoille, olisi mm. sähkö-, pistokehybridi- tai jopa vetyautoja saatavilla merkittävästi uusia vastaavia autoja edullisemmin.

Autotuojien ehdottamassa kannustemallissa työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin niillä autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 80 g/km. Täyssähköautoilla, joiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km, verotusarvoa alennettaisiin 80 %. Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin 1 % jokaista hiilidioksidigrammaa kohti 80 grammaan/km asti. Näin ollen yli 80 g/km päästötason autojen verotusarvo säilyisi ennallaan.

Kannustemalli lisäisi erittäin vähäpäästöisten autojen määrää vuosittain arviolta 3 000–5 000.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymisen edistäminen taloudellisin kannustein -muistio