Öljy- ja biopolttoaineala ry: Suomessa noin 1 900 huoltoasemaa

e10_tankkaus11

 

Kuvaoikeudet: Öljyalan Palvelukeskus

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 1 892. Huoltoasemia, joilla on henkilökuntaa, oli vuoden lopussa 823. Automaattiasemia oli 1 069. Huoltoasemien kokonaismäärä tilastossa ei ole suoraan verrattavissa vuotta aiempaan lukuun 1 877, koska tilastointi on entistä kattavampi.

Erikseen tilastoidaan raskaan liikenteen jakelupisteet. Niitä oli vuoden 2014 lopussa 664, kun määrä vuotta aiemmin oli 682. Osa raskaan kaluston dieselpolttoaineen tankkauspisteistä sijaitsee huoltoasemien yhteydessä ja osa on erillisiä jakelupaikkoja.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on kerännyt huoltoasematilastoon jäsenyhtiöidensä kautta tiedot Nesteen, ABC-ketjun, St1:n ja Shellin sekä Teboilin verkostoista. Tilastossa ovat mukana lisäksi Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n ja GT Retail Oy:n tiedot. Suomessa on lisäksi yksittäisiä muita huoltoasemia ja liikennepolttonesteiden jakelupisteitä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n huoltoasematilastossa on tiedot Neste Oilin, ABC-ketjun, St1:n ja Shellin sekä Teboilin verkostoista sekä Suomalaisen Energiaosuuskunta SEO:n tiedot. Näiden lisäksi on jonkin verran muita huoltoasemia ja liikennepolttonesteiden jakelupisteitä, jotka eivät sisälly tähän tilastoon.

Lähde: Öljy- ja biopolttoaineala ry