Punainen Risti ja Land Rover Suomi: terveydenhuollon mobiilitiimi vastaanottokeskusten avuksi

IndusSilver_152_Poster

Suomen Punainen Risti on perustanut terveydenhoidon ammattilaisista koostuvan liikkuvan ryhmän, joka kiertää Suomen vastaanottokeskuksia. Tavoitteena on nopeuttaa turvapaikanhakijoiden alkutarkastuksia.

Ryhmä toimii vastaanottokeskusten terveydenhuollon henkilökunnan tukena ja pitää terveysinfoja sekä tekee alkutarkastuksia turvapaikanhakijoille. Tavoitteena on purkaa tarkastusten ruuhkaa vastaanottokeskuksissa.

– Turvapaikanhakijoiden suuren määrän vuoksi terveysinfot ja alkutarkastukset ovat joillain paikkakunnilla viivästyneet. Liikkuvien hoitajien ryhmä pystyy tekemään kymmeniä alkutarkastuksia päivässä, mistä on suuri apu, kertoo Punaisen Ristin terveydenhuollon suunnittelija Niina Hirvonen.

Ryhmään kuuluu neljä terveydenhuollon ammattilaista. Kuluista vastaa Maahanmuuttovirasto.

Haavoittuvassa asemassa olevat etusijalla

Terveysinfossa käydään läpi, mitä turvapaikanhakijoiden terveyspalveluihin kuuluu, miten kiireellisessä tilanteessa toimitaan, terveydenhuoltoa koskeva salassapitovelvollisuus, hyvä käsihygienia ja mitä alkutarkastuksessa tapahtuu. Turvapaikanhakijat täyttävät lomakkeen, jossa kysytään esimerkiksi rokotuksista.

Henkilökohtaisessa alkutarkastuksessa puolestaan pyritään kartoittamaan mahdolliset akuuttia terveydenhoitoa tarvitsevat.

Kaikissa tilaisuuksissa auttaa tulkki, joko paikan päällä tai puhelimen välityksellä.

– Alkutarkastuksissa pyritään tavoittamaan erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat. Näihin kuuluvat lasten lisäksi esimerkiksi raskaana olevat, vammaiset ja kidutetut, Hirvonen kertoo.

Land Rover antoi auton liikkuvan terveydenhoitoyksikön käyttöön

Liikkuva terveydenhoitoyksikön käytössä on auto, jonka on antanut käyttöön Land Rover Suomi. Tuki on osa Punaisen Ristin ja Land Roverin maailmanlaajuista yhteistyötä. Sen tavoitteena on parantaa miljoonan ihmisen elämää ja vahvistaa yhteisöjä hyödyntämällä osapuolien asiantuntemusta, valmiuksia ja tavoittamiskykyä.

Suomen Punainen Risti aloitti viime keväänä yhteistyön Land Roverin kanssa Tadzhikistanissa. Yhteistyö vesi- ja terveysohjelmassa jatkuu edelleen.

– Land Rover on mukana nykyaikaisissa kumppanuuksissa, joiden tavoitteena on parantaa ihmisten elämää. Tällä kertaa avun tarve sekä konkreettinen mahdollisuus antaa apua kohdistui turvapaikkatilanteeseen kotimaassa, sanoo Land Roverin tuote- ja PR-päällikkö Pasi Pönkänen.

Majoitustilat jo yli 15 000 turvapaikanhakijalle

Suomen Punaisen Ristin ylläpitämiä turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköitä on tällä hetkellä kaikkiaan 85. Niissä on majoitustilat yli 15 000 turvapaikanhakijalle.