Puukuljetusten jätti säästää euroja ja luontoa

Jatti4

Kuvaaja: Jouko Siekkinen

Euroopan suurin puutavara-ajoneuvoyhdistelmä on aloittanut kuljetukset Lapissa. Ketosen Kuljetuksen 104-tonninen jätti kuljettaa Metsähallituksen puuta Inarista Rovaniemelle.

Ketosen Kuljetus Oy:n kokeilulupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Suurten hyötykuormien HCT (High Capacity Transport) -yhdistelmillä voidaan kuljettaa aiempaa suurempia määriä puuta kerralla.

Suuren hyötykuorman ansiosta kuljetuskustannukset pienenevät. Metsähallitukselle104-tonnisen kaltaisilla yhdistelmillä on suora vaikutus metsätalouden kannattavuuteen Pohjois-Suomessa.

Jatti6

Kuvaaja: Jouko Siekkinen

”Jätin kaltaiset yhdistelmät hoitavat tulevaisuudessa pitkien matkojen kuljetukset erityisesti siellä, missä junakuljetus ei ole mahdollista”, visioi Metsähallituksen kehittämisasiantuntija Ari Siekkinen.

”Puun kuljetusolosuhteet Lapissa ovat haasteelliset muun muassa pitkien välimatkojen vuoksi. Tehokkuutta pitää nostaa, jos meinataan pysyä leivän syrjässä kiinni”, arvioi myös Risto Ketonen.

HCT-kuljetukset säästävät myös ympäristöä pienenevien päästöjen muodossa. Lisäksi liikenneturvallisuus paranee, koska hyötykuormien kasvaessa puurekkoja liikkuu teillä vähemmän. Paljon kysymyksiä aiheuttanut tierasitus ei kasva, vaan mahdollisesti jopa vähenee.

Edellä mainittuja asioita selvitetään kokeilulupaan liittyvissä tutkimuksissa, joita tekevät Metsäteho, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Nokian Tyres.