SKAL Kuljetusbarometri 2/2020: Kuljetusyritykset sinnittelevät koronakriisissä, investoinnit kärsivät

highway-1666635_1280

Runsas viidennes kuljetusyrityksistä lykkäsi tai perui investointinsa alkuvuonna, kertoo kesäkuun SKAL Kuljetusbarometri. Löydös on huolestuttava, sillä kuljetusalalta odotetaan mittavia toimia päästötavoitteiden saavuttamiseksi eikä teknologiaratkaisuissa saisi jäädä paikoilleen. Koronakevät toi myös lomautukset kuljetusyritysten arkeen. Silti harva yritys on hakenut julkista tukea  toimiala sinnittelee pitkälti omin voimin.

Kuljetusyritysten suhdanteita kuvaava pitkäaikaistrendi osoittaa, että yritysten ennusteet tulevasta ovat odotetusti alhaisemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Useampi kuin joka kolmas kuljetusyrittäjä arvioi kuljetusmääriensä (35 %) ja liikevaihtonsa (36 %) laskevan kevääseen nähden. Alkuvuonna liikevaihto oli heikentynyt puolella ja kannattavuus 43 prosentilla vastanneista. Huhtikuussa toteutetun ”Koronabarometri”-kyselyn pahimmat uhkakuvat eivät kuitenkaan ole toteutuneet kuljetusyritysten taloudessa.

Koronakriisi vaikuttaa koko kansantalouteen. Teollisuuden tilaukset laskivat yhtäjaksoisesti alkuvuonna ja kuluttajien luottamus on alhaisella tasolla (Tilastokeskus). Valopilkkuna on julkisten infrahankkeiden käynnistyminen, joka heijastuu myönteisesti erityisesti maa-aineksia kuljettaviin yrityksiin. Kuljetusalan kannalta keskeisen Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan koronakriisin vaikutukset heikentävät kuitenkin rakennusyritysten liiketoimintaa varsinkin vuoden toisella puoliskolla, ja rakennushankkeita siirtyy eteenpäin. Toteutuessaan rakentamisen hiipumisella on vaikutusta myös kuljetusten loppuvuoden kysyntään.

Ajankohtaiskysymykset: Koronakriisin vaikutukset

Kaluston seisontaa ja lomautuksia – kaikkein pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet

Ajankohtaiskysymyksissä tutkimme, miten koronakriisi vaikuttaa kuljetusyritysten tilanteeseen, ja peilaamme vastauksia 8.4.2020 julkaisemaamme ”Koronabarometriin”. Huhtikuussa lähes joka viides ennusti konkurssin uhkaavan todennäköisesti tai varmasti seuraavan kahden kuukauden aikana. Kesäkuun barometrikyselyssä näin arvioi enää noin joka kymmenes. Arvioiden muutosta selittää se, että kuljetusyritysten toiminta on jatkunut lähes normaalisti monella sektorilla. Koronatilanteella on ollut vaikutusta kuljetusmääriin ja kuljetusten toteuttamiseen. Kriisi ei ole kohdellut kaikkia tasapuolisesti.

Huhtikuussa noin puolet kuljetusyrittäjistä arvioi laittavansa kalustoa seisontaan seuraavien kahden kuukauden aikana ja yhtä moni oli lomauttamassa henkilökuntaansa todennäköisesti tai varmasti. Kesäkuussa lomautuksia harkitsee neljännes yrittäjistä, kaluston seisontaan laittamista alle kolmannes. Myös irtisanomistarve on vähentynyt. Nämäkin tulokset kertovat kuljetusyritysten näkymien parantuneen maalis-huhtikuun vaihteeseen verrattuna.

”Tuet vääristävät kilpailua” – kuljetusyritykset ovat pärjänneet pitkälti omillaan

Kuljetusbarometriin vastanneista useampi kuin joka neljäs (27 %) näkee tarvetta ulkopuoliselle tuelle yritystoimintaan. Varsinaisten yritystukien ääreen on kuitenkin hakeutunut vain 12 prosenttia vastanneista. Näistä varsinaisista yritystuista on haettu eniten ELY-keskuksen (43 %) ja Business Finlandin (36 %) tukia. Alle viidennes yritystukihauista on kohdistunut TE-keskuksen yrittäjän työttömyysturvaan ja reilu kymmenesosa kuntien yksinyrittäjätukeen. Moni oli hakenut useampaa tukimuotoa. Tukien soveltuvuudesta kysyttäessä kolme neljästä on sitä mieltä, että tukien tulisi kohdistua suoraan yritysten kulujen kattamiseen eikä esimerkiksi kehittämiseen. 

Jopa kaksi kolmesta vastanneesta on sitä mieltä, että tuet vääristävät kilpailua. Lähes puolet vierastaa tukia, sillä yrittäjän tulisi pärjätä omillaan.

Kuljetusyritysten investointinäkymät heijastelevat epävarmuutta tulevaisuudesta

Maanteiden tavaraliikenne on pääomavaltainen toimiala. Kuljetusyritysten investoinnit vievät kehitystä eteenpäin ja vaikuttavat ratkaisevasti päästötavoitteiden saavuttamiseen. On luonnollista, että vallitsevassa taloudellisessa epävarmuudessa kuljetusyritykset lykkäävät tai peruvat suunniteltuja investointejaan. Näin on tehnyt Kuljetusbarometrin valossa useampi kuin joka viides (22 %) kaikista vastanneista. Autoalan Tiedotuskeskuksen tieto alkuvuoden rekisteröintimääristä osoittaa, että kuorma-autojen ensirekisteröintimäärät ovat laskeneet 14 prosenttia ja pakettiautojen 19 prosenttia viime vuodesta.

Nyt tulisi kaikin keinoin palauttaa yritysten luottamusta tulevaisuuteen, sanoo SKAL:n puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola:

– Kuljetusyrityksillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada yritystukia muiden yritysten lailla. Pitkän päälle yritystoimintaa ei kuitenkaan voi perustaa tukien varaan. Parasta työllistämisen kannalta olisi tilapäinen työn sivukulujen siirto valtion maksettaviksi. ALV:n takaisin lainaaminen olisi ongelmien siirtämistä huomiselle. Kuljetusyritysten investoinnit luovat positiivisia kerrannaisvaikutuksia laajasti yrityksiin koko yhteiskuntaan.

Koronatiedotusta arvostetaan

Kuljetusyrittäjät arvioivat myös SKAL:n koronatiedotusta, joka käynnistyi maaliskuussa rajoitustoimien tullessa voimaan. Vastaukset kuvastavat sekä aktiivista käyttöä että tyytyväisyyttä järjestön viestintään. Kolme neljästä on sitä mieltä, että saa SKAL:n koronatiedotuksesta tarvitsemansa tiedon.

SKAL Kuljetusbarometri 2/2020 4.6.2020

SKAL ry:n toiseen Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 593 jäsenyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 19.5.–1.6.2020.

Kuljetusbarometrin suhdannetarkastelu perustuu saldolukuun, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.