SKAL toi Liikennevirastolle ammattiliikenteen viestin tieverkon tarpeista

print_KPMpfPNSM7

SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola (vas.) ojentaa Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläiselle tienhoitokirjelmän.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus ojensi Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläiselle kirjelmän tieverkon ylläpidon kipukohdista ja tarvittavista toimenpiteistä. Tapaaminen vahvisti SKAL:n ja Liikenneviraston yhteisymmärrystä tienhoidon tarpeista. Erityisesti alempiasteinen tieverkko vaatii nykyistä enemmän rahoitusta. Myös hoitourakoiden laiminlyönneistä sanktiointia tulisi tiukentaa.

SKAL:n hallitus tapasi pääjohtaja Antti Vehviläisen eilen keskiviikkona. SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola kävi läpi tienhoidon ongelmakohtia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä. SKAL näkee tienpidossa ja erityisesti talvitienhoidossa kolme keskeistä ongelmaa:

· Tienhoitourakoiden kaksinkertainen kilpailutus rapauttaa tienpidon laadun

· Tiestön talvihoito ei vastaa muuttuvien keliolosuhteiden edellyttämää tasoa

· Tienhoidon puutteiden raportoiminen ei toimi toivotulla tavalla

Kelinmukaisen tienhoidon puutteet ovat talviaikaan nähtävissä muun muassa ojaan suistuvina ja ylämäkiin juuttuvina kuorma-autoina. Tieltä suistuvan raskaan ajoneuvon aiheuttamat riskit ja kustannukset ovat aina merkittävät paitsi kuljetusyritykselle, myös muille tienkäyttäjille.

– Ongelmat tien päällä heijastuvat myös asiakasyrityksiin, ja sitä kautta koko maamme elinvoimaisuuteen, kiteyttää puheenjohtaja Teppo Mikkola.

SKAL:n lääkkeet tilanteeseen ovat urakoiden läpinäkyvyyden ja valvonnan lisääminen ja sanktioiden tiukentaminen. Myös tienkäyttäjien omien havaintojen raportointiin perustettua Tienkäyttäjän linjaa tulisi tehostaa, sillä tapauskertomusten mukaan jopa poliisin yhteydenotot linjaan saattavat jäädä huomiotta.

SKAL:n toimenpidelista

1. Aliurakoitsijaketju läpinäkyväksi pääurakan kilpailutuksessa

2. Talvihoidon valvontaa ja sanktiointia on kiristettävä

3. Tienkäyttäjän linjan toimintaa on tehostettava

SKAL toi Liikennevirastolle myös alueyhdistystensä välittämiä tapauskertomuksia sekä kuvareportaasin tilanteesta Keski-Suomessa.

Linkit:
Kirjelmä Liikenneviraston pääjohtajalle:
http://www.skal.fi/files/14663/Liikennevirasto_SKAL_110215.pdf

Liite 1: tapauskertomuksia alueilta:
http://www.skal.fi/files/14664/SKAL_tienpito2015_liite1.pdf

Liite 2: Keski-Suomen esimerkkejä kuvareportaasi
http://www.skal.fi/files/14665/TALVITIENHOIDON_…KI-SUOMESSA.pdf