SKAL:n EU-edunvalvonta laajenee koskemaan koko maantiekuljetusalaa – Taksiliitto mukaan yhteiseen EU-edunvalvontaan

Vuoden 2015 alusta alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n edunvalvontayksikkö huolehtii koko maantiekuljetusalan EU-edunvalvonnasta ja raportoinnista Brysselissä. SKAL:n EU-edunvalvontapalveluiden piiriin kuuluvat entuudestaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Suomen Yrittäjät ry ja Linja-autoliitto ry. Tammikuussa edunvalvonnan piiriin liittyi Suomen Taksiliitto ry kaksivuotisella sopimuksella. Suomalaisjärjestöjen yhdistetystä edunvalvonnasta on saatu hyviä kokemuksia.

”Taksialan ja yleisen liikennepolitiikan kehitystä EU:ssa on seurattava läheisesti paikan päällä. SKAL:lla on näyttöjä pitkäjänteisestä edunvalvonnasta Brysselissä, joten pidimme luontevana liittyä muiden kuljetusalan suomalaisjärjestöjen joukkoon”, kertoo Taksiliiton toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki.

Noin 80 prosenttia maantiekuljetusalan lainsäädännöstä säädetään EU-tasolla. SKAL perusti Brysseliin pysyvän edunvalvontayksikön vuonna 2012 ja toimii samoissa tiloissa kuin Elinkeinoelämän Keskusliitto, jonka kanssa sillä on vakiintunut yhteydenpito.

”Hyvä yhteistyö suomalaisjärjestöjen kesken on tuloksekkaan edunvalvonnan elinehto, mutta lisäksi verkostoomme kuuluu useiden muiden EU-maiden liikenteen ja elinkeinoelämän järjestöjä. Tavoitteet liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta ovat monille EU-maille yhteisiä”, kuvailee SKAL:n EU-edunvalvonnasta vastaava johtaja Pasi Moisio.

SKAL on tyytyväinen suomalaisedustukseen Brysselissä. Yhteistyö Suomen pysyvän EU-edustuston kanssa on pitkäjänteistä ja läheistä, ja suomalaismepit osaavia. Euroopan parlamentin liikennevaliokunnassa (TRAN) on peräti kaksi entistä liikenneministeriä. Tältä pohjalta on hyvä laajentaa EU-edunvalvontaa. Suomalaisjärjestöille EU-edunvalvonta tuottaa tärkeimmän eli konkreettisen vaikuttamistyön ohella tietoa ja materiaalia päätöksenteon ja jäsenviestinnän tueksi. SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtosen mukaan tuloksekkaimmillaan EU-edunvalvontamme tuottaa Suomen erityisolosuhteisiin paremmin sopivia säännöksiä ja joustoja, joilla helpotetaan yritysten hallinnollista taakkaa parannetaan kuljetusalan ja koko Suomen kilpailukykyä.