Suomen Autokoululiitto ry: Autokoulujen monivaiheinen koulutus tuottanut tulosta

opetuskolmio

Siirtyminen yksivaiheisesta kuljettajaopetuksen kursseista pitkään ja monivaiheiseen oppimiskauteen on vähentänyt nuorten kuljettajien liikenneonnettomuuksia Suomessa. Muutos koulutustavoissa on ollut osa merkittävää yleiseurooppalaista trendiä, jossa kuljettajaopetusta jäsennellään useampaan oppimisvaiheeseen. Kehitystyön tavoitteena on ollut lisätä uusien kuljettajien turvallisuutta. Tässä tavoitteessa on onnistuttu.

Nuorten kuljettajien liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet selvästi monivaiheisen kuljettajaopetuksen käyttöönoton myötä. Suomessa kaksivaiheeseen kuljettajaopetukseen siirryttiin jo 1990-luvun alusta. Uusien kuljettajien vakavat onnettomuudet puolittuivat uudistusta seuranneina 5–7 vuotena muista kuljettajista poiketen. Myös kortin saannin jälkeistä riskialtista kautta saatiin merkittävästi lyhennettyä entisestä kuudesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Monivaiheinen kuljettajaopetus osoittautui jo kaksikymmentä vuotta sitten Suomessa liikenneturvallisuutta lisääväksi askeleeksi. Kehitys näkyy tilastossa, joka kuvaa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita ikäryhmittäin:

18-20

21-24

1990

66

63

1995

35

22

2000

32

19

2005

29

24

2010

28

20

2012

15

24

2013

15

21

2014

18

14

 Tilastokeskus, 2014
Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi muistuttaa, että kuljettajaopetuksen kehittäminen on pitkäjänteinen ja vastuullinen tehtävä. ”Suomen liikenneturvallisuus on viime vuosina parantunut jatkuvasti, mutta muutos ei ole tapahtunut itsestään. Monipuolisella ajo-opetuksella sekä pitkäjänteisellä liikennepolitiikalla on liikenneturvallisuudessa keskeinen rooli”, sanoo Jarmo Jokilampi.