Suomen Autokoululiitto ry: Systemaattista liikennekasvatusta kouluikäisille lisättävä

opetuskolmio

Autokoululiitto esittää, että systemaattinen liikennekasvatus aloitettaisiin jo hyvissä ajoin ennen ajokortti-ikää. Koulu- ja jopa päiväkoti-ikäisille suunnattava asennekasvatus on Autokoululiiton mukaan liikenneturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi toisen asteen opetukseen sisällytettävä autokoulu.

Ajo-opetuksen kustannuksista ja käytäntöjen kehittämisestä käydään jatkuvaa keskustelua. Demarinuoret ehdottivat tänään 10.3., että b-ajokortin voisi tulevaisuudessa suorittaa osana toisen asteen opetusta. Autokoululiitto ei pidä ehdotusta realistisena tai kustannustehokkaimpana vaihtoehtona ajo-opetuksen järjestämiselle. Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi muistuttaa, että julkisin varoin järjestetty ajo-opetus ei tekisi ajokortista “ilmaista”. Kustannukset siirtyisivät rahapulasta ja säästöpaineista kärsiville kunnille ja sitä kautta veronmaksajille.

Asennekasvatusta jo päiväkoti-ikäisille

Jarmo Jokilammen mukaan julkisia varoja on järkevämpää suunnata jo ennen ajo-kortti-ikää tapahtuvaan liikennekasvatukseen. “Systemaattinen, asenteista lähtevä liikennekasvatus tulisi saada osaksi jo ihan päiväkoti- ja kouluikäisten arkea”. Perheen pienimpien ohella Jokilampi pitää erityisen tärkeänä teini-ikäisten, ajokortti-ikää lähestyvien liikennekasvatusta. “Asenne ratkaisee liikenteessä. 15-vuotias oppii tällä hetkellä liikenteeseen liittyvät asenteet suoraan vanhemmiltaan, ja se ei läheskään aina ole hyvä asia.”

Autokoululiitto pitää lasten ja nuorten asennekasvatusta kustannustehokkaana panostuksena tulevia kuljettajia ajatellen. Ajokortin kustannukset alenevat, mikäli perheenjäsenen antama ajo-opetus saadaan tulevaisuudessa kotitalousvähennyksen piiriin. Myös arvonlisäveron poistuminen alentaisi ajokortin hintaa. Nykyisin b-ajokortin keskihinta on noin 1600 euroa, josta arvonlisäveron osuus on lähes 400 euroa.

Suomen liikenneturvallisuus on viime vuosina jatkuvasti parantunut. Autokoululiitto muistuttaa, että muutos ei ole tapahtunut itsestään. Hyvällä ajo-opetuksella sekä pitkäjänteisellä liikennepolitiikalla on liikenneturvallisuudessa keskeinen rooli. “Asenteiden muuttuminen on sitkeän työn tulosta. Tätä työtä on tärkeää jatkaa ja kehittää, jotta Suomen teillä liikkuisi jatkossa yhä vastuullisempia kuljettajia”, sanoo Jarmo Jokilampi.