Suomi paransi sijoitustaan tieliikenteen turvallisuusvertailussa – nuorten riski edelleen suuri

Vuonna 2014 Suomen tieliikenteessä menehtyi ennakkotietojen mukaan yhteensä 226 ihmistä, mikä on ennätyksellisen vähän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Koko EU:n alueella tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 vajaat 25 700 ihmistä eli keskimäärin noin 70 ihmistä päivässä. Miljoonaa asukasta kohden kuolleita oli 51 henkilöä koko EU:n alueella. Suomessa vastaavasti suhteutettu kuolleiden määrä oli 41 henkilöä vuonna 2014.

Vuonna 2014 Suomen tieliikenteessä kuolleiden määrä oli asukaslukuun suhteutettuna EU-maista seitsemänneksi alhaisin. Samalla taittui useamman vuoden jatkunut kehitys, jossa Suomen sijoitus EU-maiden joukossa on laskenut tasaisesti. Viime vuonna tieliikenteen kannalta turvallisimmat EU-maat olivat Malta, Alankomaat, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Suomen edelle sijoittuivat myös Tanska ja Espanja.

EU on asettanut liikenneturvallisuustavoitteeksi tieliikennekuolemien määrän puolittamisen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tämän pohjalta Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 tieliikenteessä kuolee enintään 136 henkilöä. Jotta vuoden 2020 tavoitetta lähestyttäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt olla noin kymmenen vähemmän vuonna 2014.

”Vaikka jäimme tästä tavoitteesta, on suunta Suomessa oikea. Edelleen jäämme jälkeen turvallisimmista maista muun muassa siksi, että Suomessa tieliikenteen ja siinä erityisesti henkilöautoliikenteen osuus liikkumisesta on suurempi kuin kärkimaissa. Lisäksi autokantamme keski-ikä on noin kaksi vuotta korkeampi kuin EU-alueella keskimäärin”, sanoo Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Nuoria kuolee Suomessa lähes kaksinkertaisesti verrattuna turvallisimpiin maihin

Vaikka nuorten kuljettajien osuus kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on pienentynyt viime vuosina, on nuorella edelleen suuri riski joutua kuolemaan johtavaan onnettomuuteen. Vuonna 2014 nuoria, 15 – 20 -vuotiaita menehtyi Suomen tieliikenteessä ennakkotietojen mukaan 30. Vuonna 2013 tieliikenteessä kuoli 26 nuorta ja vuonna 2012 nuoria menehtyi 29. Nuorten kuolemista suurin osa kohdistuu henkilöauton kuljettajiin ja matkustajiin.

”On erittäin huolestuttavaa, että Suomessa kuolee tieliikenteessä 15–20-vuotiaita nuoria edelleen lähes kaksinkertaisesti verrattuna turvallisimpiin maihin. Jotta tähän saadaan muutosta, sääntelyä tulisi purkaa siten, että mahdollistetaan nykyistä monipuolisempaa ajo-opetusta nuorten tarpeista lähtien. Pohdittavaksi tulisi ottaa myös autolla itsenäisen ajoharjoittelun aloittaminen 16-vuotiaana moottoripyörän harjoitusluvan tapaan. Tällöin saataisiin riittävästi harjoittelua ennen täyden ajo-oikeuden myöntämistä’’.