Suurempia rekkoja liikenteessä jo vuoden

DUO2-P-Olsson

Liikenteessä on entistä enemmän totuttua suurempia rekkoja viime lokakuussa voimaan tulleiden kuorma-autojen mitta- ja massamuutosten seurauksena. Tällöin ajoneuvoyhdistelmien enimmäismassa nousi 60 tonnista 76 tonniin.

Kuluneena vuonna on myös haettu poikkeuslupia tätä suuremmille ajoneuvoyhdistelmille erilaisia kokeiluja varten. Tällä hetkellä liikenteessä on viisi yli 76 tonnista tai yli 25,25 metristä ns. high capacity transport (HCT) -rekkaa.

Mittojen ja massojen muutoksella haluttiin mahdollistaa aikaisempaa painavampien lastien kuljettaminen, minkä ansiosta liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioitiin laskevan ja Suomen logistisen kilpailukyvyn paranevan. HCT-rekkakokeiluihin myönnettyjen poikkeuslupien tarkoituksena sen sijaan on kehittää maanteille uusia, vastuullisempia kuljetusratkaisuja, jotka ovat hyödyllisiä sekä liikenteen turvallisuudelle, sujuvuudelle, ympäristöystävällisyydelle että kustannustehokkuudelle.

HCT-rekkakokeiluita käynnissä

”Viime syksynä myönsimme ensimmäisen HCT-poikkeusluvan projektiin, jonka tarkoituksena oli kehittää merikonttikuljetuksia, ja tänään liikenteeseen lähtee viides poikkeusluvan saanut ajoneuvoyhdistelmä, jolla testataan raakapuukuljetuksia”, kertoo yksikönpäällikkö Otto Lahti. Trafin tavoitteena onkin mahdollistaa erilaiset HCT-rekkakokeilut, jotka tukevat tuotekehitystä ja tutkimusta sekä tuovat lisää osaamista kotimaiseen logistiikkateollisuuteen. Käsittelyssä poikkeuslupia on tällä hetkellä vielä kymmenkunta.

HCT-rekkakokeiluissa suurin kiinnostus on merikonttikuljetuksiin, raakapuukuljetuksiin ja päivittäistavarakaupan runkolinjakuljetuksiin. Poikkeusluvat liittyvät aina johonkin kokeiluun ja niille on määritelty tarkat reitit, joita ne voivat käyttää. Nykyisistä luvista neljä on myönnetty Speed Groupin kokeilulle, jossa neljää yhdistelmää vertailemalla on tarkoitus selvittää eri vaihtoehtojen toimivuutta. Uusimman luvan on saanut osana Metsäteollisuus ry:n projektia Orpe Kuljetuksen hanke, joka testaa suuren kapasiteetin raakapuukuljetuksia käytännössä.

Poikkeuslupia tavallista suuremmille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille on ollut mahdollista hakea aina. Erityisesti kiinnostus on noussut Suomessa viime vuosien aikana, kun logistiikka-alan toimijat ovat seuranneet Ruotsissa vuonna 2009 ja 2013 käynnistyneitä pilottihankkeita. Aikaisemmin luvat myönsi liikenne- ja viestintäministeriö, vuodesta 2012 lähtien Trafi.

Noin 10 000 kuorma-autolle katsastettu uudet massat tai mitat kuluneen vuoden aikana

1.10.2013 tuli voimaan raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja koskeva asetusmuutos, joka mahdollisti ajoneuvoyhdistelmien massan nostamisen aina 76 tonniin asti. Suurin sallittu korkeus nousi samalla 4,2 metristä 4,4 metriin. Uusien massojen ja mittojen käyttöönotto edellyttää aina muutoskatsastuksen tuli autoon rakenteellisia muutoksia tai ei.

Vuoden aikana noin 10 000 autolle on merkitty rekisteriin asetusmuutoksen mahdollistama suurempi auto tai yhdistelmämassa. Suurimman sallitun 76 tonnin yhdistelmän vetoautoksi on hyväksytty reilu tuhat autoa, mutta näiden perässä ei läheskään kaikissa tapauksissa ole suurimpiin massoihin vaadittua perävaunua, joten todellinen yhdistelmämassa ei nouse 76 tonniin asti.

Voidaankin sanoa, että liikenteessä on nyt vuodentakaiseen verrattuun kahdella tapaa suurempia ajoneuvoyhdistelmiä. Suurin osa näistä on mitta- ja massauudistuksen mahdollistamia ajoneuvon kapasiteetin lisäämisiä, kun suurimmat sallitut rajat nousivat aikaisemmasta. Tämän lisäksi liikenteessä on myös viisi poikkeusluvan vaativaa ajoneuvoyhdistelmää, jotka ylittävät kooltaan uudetkin asetusrajat. Nämä liikenteen raskassarjalaiset ovat siis erillisen poikkeusluvan saaneita HCT-rekkoja.