Taksiliitto valmistelee perusteellista muutosta henkilöliikenteeseen

Suomen Taksiliitto suunnittelee kimppakyytimallia, jossa samassa taksissa voisivat matkustaa sekä yhteiskunnan tuella matkustavat että itse matkansa maksavat asiakkaat. Kimppakyytimalli tuottaisi merkittäviä säästöjä yhteiskunnan korvaamiin matkoihin ja parantaisi huomattavasti yksityisasiakkaiden liikkumismahdollisuuksia alueilla, joilla ei enää muita liikennepalveluita ole.

Kimppakyydissä esimerkiksi kaupunkiin matkustava shoppailija saisi ovelta ovelle kuljetuksena taksimatkan puoleen hintaan, kun hän matkustaisi samassa autossa terveyskeskukseen matkaavan Kelan matkakorvaukseen oikeutetun asiakkaan kanssa. Kustannukset jaettaisiin matkustajien kesken ja yhteiskunta säästäisi joka kerta, kun kyytiin saadaan matkansa itse maksava asiakas.

Kimppakyyti yhdistäisi eri asiakasryhmiä, parantaisi liikkumis-mahdollisuuksia erityisesti haja-asutusalueilla sekä mahdollistaisi henkilöautosta luopumisen. Malli on toteutettavissa uuden teknologian ansiosta asiakkaiden tietosuojaa vaarantamatta.

Yhteistyötä tulevaisuuden kehityshankkeissa

Voimakkaassa kehitysvauhdissa elävä kotimainen taksiala kehittää suomalaista henkilöliikennettä, toimintaansa ja yhteiskunnan kuljetusten kustannustehokkuutta myös osallistumalla tärkeisiin kansalaisten liikkumista parantaviin yhteishankkeisiin.

Älykkään liikenteen hankkeessa Liikenne palveluna (MaaS) muodostetaan liikenteen palvelupaketteja, joissa yhdistyvät useat eri liikennemuodot taksista junaan ja polkupyörästä linja-autoon. Taksiliitto toteuttaa parhaillaan Tekesin tuella avointa rajapintaratkaisua, jolla palvelupaketteja tarjoavat uudet liikenneoperaattorit voivat liittää taksit helposti osaksi palvelupakettejaan. Taksimatkan hinta joustaisi mallissa kysynnän mukaan.

Kuljetusten kustannukset kuriin kunnissa ja Kelassa (5K) -hankkeessa taksialan ja Kelan yhdessä kehittämän digitalisoidun suorakorvausjärjestelmän piiriin otetaan myös kuntasektorin korvaamat matkat. Kelan suorakorvaushankkeessa samaan suuntaan matkaavia asiakkaita yhdistetään säätöjen aikaansaamiseksi samaan taksiin. Nyt näihin kyyteihin ryhdytään yhdistelemään siis myös kuntien tukemiin matkoihin oikeutettuja asiakkaita.

5K-hankkeessa säästö tulevat olemaan yhä tehokkaamman kyytien yhdistelyn ansiosta merkittävät, sillä Kelan arvion mukaan pelkästään Kelan korvaamien taksikyytien yhdistely tulee säätämään vuonna 2015 yhteiskunnan varoja noin 24 miljoonaa euroa. Lisäksi järjestely on tuonut säästöjä Kelalle, kun sen ei tarvitse enää käsitellä noin 14 miljoonan paperilomakkeen ja kuitin vuotuista paperiviidakkoa.

Taksintilaus koko maassa yhdellä sovelluksella

Tänä keväänä Taksiliitto lanseerasi myös kotimaisin voimin kehitetyn Valopilkku-taksintilaussovelluksen, joka toimii jo lähes 50 paikkakunnalla. Enää ei tarvitse etsiä eri paikkakuntien taksien tilausnumeroita, vaan tilaus onnistuu yhdellä sovelluksella missä päin Suomea tahansa. Ilmainen, nopea ja näppärä taksintilausmahdollisuus on otettu asiakkaiden keskuudessa ilolla vastaan.

Sovellus laajenee alue kerrallaan koko maahan vuoden 2015 loppuun mennessä.