:TAMPERE: Kysely: Palvelubusseissa matkustaa tyytyväistä väkeä

2015-09-28 14_08_46-pali2015.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Tampereella palveluliikenteen käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Viime heinäkuussa tehdyssä kyselyssä asiakkaat kertoivat palveluliikenteen toimivan varsin hyvin. Erityisesti palvelubussien työntekijöiden toiminta keräsi kiitosta. Toisaalta taas kyselyssä paljastui, että harva tietää palveluliikenteen PALI-bussien olevan joukkoliikenteen bussien tavoin kenen tahansa käytettävissä.

Kysely tehtiin haastattelemalla ihmisiä heinäkuun alussa Sokoksen päätepysäkillä Kuninkaankadulla. Tavoitteena oli kerätä palveluliikenteen käyttäjien kokemuksia, kehittämisideoita sekä toisaalta syitä sille, miksei palveluliikennettä käytetä. Kyselyyn vastasi 37 palveluliikenteen aktiivista käyttäjää sekä viisi harvoin tai ei koskaan palveluliikennettä käyttänyttä henkilöä.

Haastattelujen perusteella palveluliikenteen työntekijät tuntevat asiakkaansa hyvin ja työntekijöiden ja asiakkaiden välillä vallitsee hyvä yhteishenki. Asiakkaat kertoivatkin kokevansa matkan sosiaalisuuden merkittäväksi osaksi palvelubussilla matkustamista.

Kehitysehdotuksina vastaajat toivoivat palvelubussien liikennöivän myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi vastauksissa toistui toive, ettei Hämeenkatua ajettaisi, koska moni pelkäsi töyssyisestä matkasta pitkin mukulakiviä olevan terveydellisiä haittoja esimerkiksi sydämentahdistimen takia.

Edellisessä kyselyssä vuonna 2013 asiakkaat kertoivat mieluiten tilaavansa palvelubussin soittamalla, nyt suosituin tapa oli nousta suoraan pysäkiltä bussin kyytiin. Haastatteluissa kävi ilmi, että palvelubussin soittopalvelu on ruuhkainen ja odotusaika usein pitkä. Joidenkin linjojen osalta pidentyneet odotusajat selittynevät hiljattain käyttöön otetuilla pilottilinjoilla, joiden kohdalla puhelut ohjautuvat kuljetusohjauskeskukseen suoraan kuskille soittamisen sijaan.

Palveluliikenteen asiakaskysely 2015 -raportti (Pdf, 292 Kt)