Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa

deliver4u van o5a

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin helmikuussa 1 227, kasvua viime vuoden helmikuuhun nähden on 24,4 prosenttia. Pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat olleet yhtäjaksoisesti kasvussa jo 18 kuukautta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen nähden.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 248, mikä on hieman viime helmikuuta vähemmän. Kuorma-autoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 12,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Eniten on kasvanut yli 16 tonnin kuorma-autojen kysyntä.

Helmikuussa rekisteröitiin kaiken kaikkiaan 9 164 uutta henkilöautoa. Kuluvan vuoden tammi-helmikuun ensirekisteröintien määrä on 2,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-helmikuussa. Linja-autoja ensirekisteröitiin helmikuussa 24 kappaletta.

Paketti- ja kuorma-autojen ensirekisteröintien on tänä vuonna ennakoitu kasvavan selvästi

Vuosina 2009–2010 ja 2013–2014 paketti- ja kuorma-autoja ensirekisteröitiin poikkeuksellisen vähän, joten kasvun myötä ensirekisteröinnit ovat vähitellen palaamassa pitkän aikavälin keskiarvoihin. Pakettiautoja on tänä vuonna ennakoitu ensirekisteröitävän noin 15 000, kun viime vuonna ensirekisteröintien määrä oli noin 13 500. Ensirekisteröintien määrä olisi tällöin noin 11 prosenttia viime vuotta suurempi. Kuorma-autojen ensirekisteröintien on tänä vuonna ennakoitu kasvavan noin 3 600 ajoneuvoon, eli noin 9 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Kasvun taustalla on maltillinen talouden kasvu ja erityisesti viennin ja investointien kasvuodotukset.

Myös paketti- ja kuorma-autokannan ikääntyminen lisää yritysten tarvetta investoida uuteen ajoneuvokalustoon. Liikennekäytössä olevien pakettiautojen keski-ikä kasvoi viime vuonna 12,6 vuoteen ja kuorma-autojen 13,2 vuoteen. Pääosin tuotantokäytössä oleville ajoneuvoille luvut ovat korkeita.

Pakettiautojen koko on viime vuosina kasvanut

Viime vuonna noin puolet ensirekisteröidyistä pakettiautoista on massaltaan 3,0–3,2 tonnia ja lähes kolmannes pakettiautoista oli kokonaismassaltaan yli 3,2 tonnia. Pakettiautojen keskimääräinen massa oli noin 3,0 tonnia, kun vielä vuonna 2010 massa oli keskimäärin 2,8 tonnia. Samalla pakettiautot ovat ulkomitoiltaan aiempaa suurempia. Pakettiautojen keskimääräinen pituus on 2010-luvulla kasvanut keskimäärin 19,8 cm, leveys 6,1 cm ja korkeus 6,5 cm.