Toukokuussa rekisteröitiin 10 518 uutta henkilöautoa

Henkiloautojen_ensirekisterointien_maaran_ja_yritysautojen_osuuden_kehitys

Henkilöautojen ensirekisteröintien määrän ja yritysautojen osuuden kehitys (Trafi, Tilastokeskus, Autoalan Tiedotuskeskus)

Toukokuussa rekisteröitiin 10 518 uutta henkilöautoa, mikä on 15,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Autoveron alennuksen vauhdittama myönteinen suuntaus autokaupassa jatkuu. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 54 709 ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on 13,7 prosenttia suurempi.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 1 071, mikä on 15,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tammi-toukokuussa pakettiautoja on ensirekisteröity 5 491 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna rekisteröintimäärä on kasvanut 13,6 prosenttia.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa 334 kappaletta. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna määrä on 35,8 prosenttia suurempi. Vuoden alusta lukien uusia kuorma-autoja on rekisteröity 1 400 kappaletta, mikä on 29,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Uusia linja-autoja on rekisteröity kuluvana vuonna 127 kappaletta, mikä on 16,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi–toukokuussa.

Ensirekisteröidyistä autoista noin kolmannes on yritysautoja

Vuosina 2010–2015 keskimäärin 35 % ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli sellaisia, joiden haltijana oli yritys tai yhteisö. Näistä autoista suurin osa on leasingkäytössä olevia työsuhdeautoja. Yritysautojen osuus henkilöautoista on hieman vähentynyt 2010-luvulla.

Henkiloautojen_ensirekisterointien_kehitys

Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys (Trafi, Tilastokeskus, Autoalan Tiedotuskeskus)

Yritysautoja ensirekisteröitiin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana noin 50 000 vuodessa. Vuoden 2008 jälkeisen taloudellisen matalasuhdanteen jälkeen yrityskäyttöön tulevien autojen määrä on vähentynyt keskimäärin 40 000 autoon vuodessa.

Yritysautoja rekisteröidään käyttöön suhteellisesti eniten tammikuussa, touko-kesäkuussa ja joulukuussa. Uusista pakettiautoista noin 90 % hankitaan yrityskäyttöön.