Uusien autojen kysyntä hienoisessa kasvussa – autoala ennustaa kasvun jatkuvan ensi vuonnakin

pexels-photo-305070

Kesäkuussa ensirekisteröitiin 10 860 uutta henkilöautoa, kaikkiaan 1,0 prosenttia viime kesäkuuta enemmän. Ensirekisteröinnit ovat vähitellen saavuttamassa viime vuoden tasoa, sillä kesäkuun loppuun mennessä ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä on enää 1,6 prosenttia viime vuotta pienempi. Ero oli vielä huhtikuussa noin 4 prosenttia.

Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana uusia pakettiautoja on rekisteröity 25,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin kesäkuussa 1 408, mikä on 17,8 prosenttia viime vuoden kesäkuuta enemmän. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana olleet 11,4 prosenttia viime vuotta suuremmat. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on rekisteröity tänä vuonna 19,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin kesäkuussa 349, mikä on 24,6 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin tammi-kesäkuussa 201, joka on 9,8 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Uusia linja-autoja rekisteröitiin kesäkuussa 28.

Talouskasvu siivittää autokauppaa

Autoalan kesäkuussa päivitettyjen lyhyen aikavälin ennusteiden mukaan ensirekisteröintien määrä kasvaisi tänä vuonna 120 000 henkilöautoon ja 16 500 pakettiautoon. Henkilöautojen rekisteröinnit olisivat tällöin 0,8 prosenttia ja pakettiautojen 18,8 prosenttia viime vuotta suuremmat. Vuonna 2018 henkilöautoja on arvioitu ensirekisteröitävän 125 000, mikä tarkoittaisi noin 4 prosentin kasvua kuluvaan vuoteen nähden.

Alkuvuonna uusien autojen kysyntää jarrutti yksityisen kulutuksen hidastunut kasvu. Viime kuukausien aikana odotukset talouden kasvusta ovat olleet aiempaa selvästi valoisampia ja bruttokansantuotteen kasvun on ennakoitu kasvavan selvästi nopeammin kuin vielä alkuvuonna arvioitiin. Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja rahoituslaitokset ovat nostaneet ennusteitaan alkuvuoden aikana. Vaikka yksityisen kulutuksen kasvun on ennakoitu hidastuvan viime vuodesta, työllisyystilanteen paraneminen, ostovoiman koheneminen ja kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukevat kasvua. Lisäksi alhainen korkokanta ja rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen heijastuvat autojen hankintaan.

Pakettiautojen kysyntä on ollut yhtäjaksoisesti kasvussa jo lähes kahden vuoden ajan. Pakettiautojen kysynnän kasvua selittää taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen sekä 2010-luvun alkuvuosien pienet pakettiautojen ensirekisteröintimäärät, jotka näkyvät uudehkojen vaihtoautojen suurena kysyntänä.

Raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu tänä vuonna kasvavan 2 900 ajoneuvoon, kun viime vuonna määrä jäi 2 600 kuorma-autoon. Määrä kasvaisi viime vuoteen nähden 12 prosenttia. Raskaiden kuorma-autojen määrä on vähitellen palaamassa 2000-luvun alun vuosien tasoon pitkän taloudellisen matalasuhdanteen päätyttyä. Myös kevyiden kuorma-autojen kysynnän on ennakoitu hieman kasvavan.