Vaihtoautoindeksi 7/2015: Heinäkuun myyntivauhti parasta vuosiin

Heinäkuussa vaihtoautojen myynti nousi kesäkuusta 6.9 %. Tämä oli myyntivauhdiltaan paras heinäkuu ainakin viimeisimpään viiteen vuoteen. Myyntivauhti ylittikin viiden vuoden vastaavan kuun keskiarvon  4.8 prosentilla. Lisäksi myynnin suhde varaston kokoon oli parhaalla tasolla sitten vuoden 2010.

Varaston arvo samoin kuin kappalemäärä on laskenut viime kuusta. Varaston arvo laski heinäkuussa 9.9 % kesäkuusta, ja oli 16.1 % alle viime vuoden tason.  Kuluttajamyyntien osuus laski verrattuna viime vuoteen.

Yläkuvassa vaihtoautovarastojen arvoindeksi ja alakuvassa vaihtoautomyynnin myyntipäiväkorjattu volyymi-indeksi vuosilta 2010-2015 kuukausittain (1997.1=100):
aaaaac3a65550-0a38-4ea0-9d70-e3ef14f0f800
Vaihtoautovarastojen arvoindeksi
9bf767e8-95be-4a24-8f43-cdb54505b4f4
Vaihtoautomyynnin myyntipäiväkorjattu volyymi-indeksi 

Myynnin volyymin ja varaston arvon muutokset (%):

Myynnin volyymi Varaston arvo Varaston kappalemäärä
Muutos edellisestä kuusta 6.87 -9.86 -8.57
Muutos 12 kk 8.35 -16.07 -15.29
Muutos verrattuna 5 vuoden keskiarvoon vastaavan kuun lopussa 4.75 -5.19 -8.76
Kumulatiivinen vuosimuutos vuoden alusta 3.45 -12.75 -12.16
Vaihtoautoindeksit lasketaan laajan merkkiliikejoukon tietojen perusteella seuraamalla varastoa ja myyntejä samoissa liikkeissä. Päättyviä tai alkavia liikkeitä ei huomioida kuukausimuutoksia laskettaessa. Volyymi-indeksissä myynti suhteutetaan kunkin kuun myyntipäivien määrään.
Lähde: Autovista