Valtiolle valituslupa autoveron arvonlisäveroon liittyvässä vahingonkorvausasiassa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valtiolle valitusluvan asiassa, joka koskee autoverolle kannetusta arvonlisäverosta (elv) valtiolle tuomittua vahingonkorvausvastuuta.

Eteläsuomalainen mies oli tuonut vuonna 2003 käytetyn henkilöauton Suomeen toisesta EU-maasta. Mieheltä perittiin tuonnin perusteella autoveron lisäksi autoverolle määrättyä arvonlisäveroa noin 3000 euron verran.
Kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuin oli vuonna 2009 antamassaan ratkaisussa todennut Suomen autoverolle kannettavaa arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön olevan EU-oikeuden vastainen, mies haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta verotuspäätöksen purkamista. Purkuhakemus hylättiin ja mieheltä perittiin asiasta oikeudenkäyntimaksu.

Käräjäoikeudessa mies vaati valtiolta autoverolle kannetun arvonlisäveron ja oikeudenkäyntimaksun suuruista vahingonkorvausta.  Valtio vastusti vaatimusta muun muassa sillä perusteella, että vaadittu vahingonkorvaussaatava oli vanhentunut. Käräjäoikeus tuomitsi valtion maksamaan vahingonkorvauksen, mutta oikeudenkäyntikuluistaan osapuolet saivat vastata itse.

Kummatkin osapuolet valittivat tuomiosta hovioikeuteen.  Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, mutta tuomitsi valtion hävinneenä osapuolena maksamaan miehen oikeudenkäyntikulut. KKO on myöntänyt valtiolle valitusluvan vahingonkorvausvaatimuksen vanhentumista koskevan kysymyksen osalta. Valitusluvan myöntäminen muilta osin on siirretty ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteyteen.