VT6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeen allianssisopimus allekirjoitettiin

10395842_864626266895632_586524339608610746_n

Liikennevirasto, Skanska, Pöyry Finland Oy ja Ramboll Finland Oy ovat allekirjoittaneet VT6 Taavetti−Lappeenranta -tiehankkeen allianssisopimuksen. 

Urakan kehitysvaihe kestää syksyyn 2015, ja se kattaa hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen valmistelun.

”Nyt alkava kehitysvaihe on hyvin ratkaisevahankkeen onnistumiselle.

Varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämänvuoden syksyllä Liikenneviraston tekemän erillisen toteutuspäätöksen jälkeen”, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen . Tieosuus avataan liikenteelle v. 2018.

Skanska Infra Oy toimii allianssiurakan urakoitsijana. Suunnittelusta vastaa Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

”Allianssihankkeen ensimmäisenä työvaiheena on kehitysvaihe, jossa yhdessä innovoiden haetaan hankkeelle kaikkien osapuolten yhteisesti hyväksymä toteutusvaiheen tavoitehinta. Määritelty tavoitehinta ja yhteisesti sovitut hankkeen avaintavoitteet luovat toteutustyöryhmän työlle selkeän päämäärän, jota kohti toteutusvaiheessa edetään”, kertoo rakennuspäällikkö Janne Tikkamäki Skanskasta.

”TaaLa-nimellä kutsuttavan allianssin henkeä on jo alettu nostattaa ensimmäisissä työpajoissa, joissa suunnittelijat ovat haastaneet rakentajat mukaan kehittämään edelleen valmisteluvaiheen ideoitaan ja työnsä tuloksia. Näitä lähdetään nyt viemään eteenpäin tulevan kevään ja kesän aikana”, Tikkamäki jatkaa.

Sujuvampaa liikennettä turvallisella tiellä

Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on kokonaisuudessaan 28 km pitkä. Tästä 12 km on kokonaan uutta tietä, joka kiertää Jurvalantaajaman.

Parantamistoimenpiteet poistavat ruuhkia ja luovat paremmat edellytykset liikenteen sujuvuudelle. Toimenpiteillä myös nostetaan tien turvallisuustasoa. Ympäristöhaittoja vähennetään melu- ja pohjavesisuojauksilla.

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkän matkan liikennettä, ja on samalla tärkein väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

Allianssimallissa osapuolet muodostavat yhteisen organisaation

Kumppanuuteen perustuvassa toimintamallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Allianssissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssimalli hyödyntää eri toimijoiden osaamista tehokkaasti: esimerkiksi urakan toteuttamisessa roolituksista sovitaan yhteisesti parasta mahdollista osaamista hyödyntäen. Myös uusia ideoita voidaan sujuvammin jalostaa ja testata sekä ottaa käyttöön työtä helpottavia ratkaisuja.

Allianssimallin tukema tiivis yhteistyö mahdollistaa hankkeen saumattoman etenemisen myös ajallisesti sekä tuo mahdollisuuden saavuttaa säästöjä.

Taavetti−Lappeenranta-hankkeen tarjousvaiheen aikana yksi keskeisistä osa-alueista, jonka perusteella tarjoajia arvioitiin, oli tietomalliosaaminen.Tietomallintamisen kautta tavoitellaan merkittäviä hyötyjä hankkeen rakentamisessa ja ylläpidossa. Tietomallintaminen on tapa hallita ja käsitellä tietoa rakennushankkeen elinkaaren eri vaiheissa.

Taavetti−Lappeenranta-hankkeessa inframallintaminen on merkittävässä roolissa tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Mallintamista käytetään kokonaisvaltaisesti muun muassa lähtötietojen hallintaan, suunnitelmien yhdistämiseen ja ristiriidattomuuden varmistamiseen, työturvallisuuden ja tuotannon suunnitteluun, koneohjaukseen kaivuu- ja levitystöissä sekä valmiin tien ylläpitoon.

Hanke verkossa 

www.liikennevirasto.fi/taavettilappeenranta

www.facebook.com/taavettilappeenranta