Kehä III parantamisen 2. vaiheen vuosijulkaisu 2014: Ensimmäinen kokonainen rakennusvuosi takana

Vuosi 2014 sujui Kehä III parantamisen 2. vaiheen hankkeessa hyvin. Juuri julkaistu vuosijulkaisu kertoo tarkemmat yksityiskohdat siitä, miten urakat yhdellä vilkkaimmin liikennöidyistä väylistä etenivät.

Ensimmäinen kokonainen rakennusvuosi oli Kehä III:n rakentamisen kannalta hyvä ja työt etenivät aikataulusta edellä.

– Vuoden 2014 mielenkiintoisimmat työvaiheet olivat ehdottomasti isojen siltojen valutyöt. S yyskuussa toteutettu Porvoonväylän ylittävän 330 metriä pitkän risteyssillan valutyö oli koko hankkeen kannalta erittäin merkittävä ja myös näyttävä työvaihe. Silta tullaan avaamaan liikenteelle loppuvuodesta 2015. Risteyssillan ansiosta Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksestä poistetaan liikennevalot, mikä sujuvoittaa liikennettä risteyskohdassa , kertoo projektipäällikkö Antti KoskiLiikennevirastosta.

Useita työvaiheita saatiin vuoden 2014 aikana valmiiksi. Kesällä 2014 Lentoasemantien urakassa toteutettiin paljon siltatöitä, ja kaikki urakkaan kuuluvat sillat on nyt valettu. Hankkeeseen kuuluva Tikkurilantien uusi eritasoliittymä avattiin liikenteelle syyskuussa ja samaan aikaan alueella otettiin käyttöön uusia kevyen liikenteen yhteyksiä sekä bussipysäkkejä.

̶   Kiitän omasta puolestani kaikkia alueella liikkuvia ihmisiä kärsivällisyydestä. Edessä on nyt hankkeen loppusuora ja uskon, että uudet väylät päästään avaamaan liikenteelle vuoden 2015 aikana.

Rakentamisen etenemistä sekä menneenä että tulevana vuonna voi seurata hankesivuilla osoitteessawww.liikennevirasto.fi/keha3 , josta löytyy myös Kehä III parantamisen 2. vaiheen tuore vuosijulkaisu ( linkki julkaisuun ).