AJOTUTKINNOISSA PITKÄT ODOTUSAJAT, KOKEIDEN LAATU VAIHTELEE

pexels-photo-248539

Suomen Autokoululiitto ry on erittäin huolestunut vallitsevasta tilanteesta, jossa ajokokeisiin on lukuisilla paikkakunnilla kohtuuttoman pitkät odotusajat ja kokeiden laatu vaihtelee merkittävästi.

Autokoululiitto on saanut runsaasti yhteydenottoja eri puolilta Suomea koskien ajokokeiden pidentyneitä odotusaikoja. Ajokokeita tulisi olla saatavilla kaikilla tutkintopaikkakunnilla riittävästi, jotta ajokortin saaminen ei jäisi kokeiden vähyydestä kiinni. Ajokokeeseen tulisi päästä seitsemän päivän kuluessa kokeen varaushetkestä.

7.6.2020 tilanteen mukaan jonot henkilöauton ajokokeisiin olivat esimerkiksi Helsingissä ja Lahdessa 22 päivää, Espoossa 28 päivää ja Turussa 29 päivää.

Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemi on ilmaissut vallitsevan tilanteen olevan erittäin haastava, monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna. ”Ajokokeiden pitkät odotusajat aiheuttavat kohtuutonta haittaa sekä koetta suorittaville, että myös autokouluyrittäjille. Tilanne ei yksinkertaisesti voi jatkua näin”, Kiviniemi toteaa.

Pitkien odotusaikojen lisäksi Autokoululiitto haluaa ilmaista huolensa myös ajokokeiden laadusta. Kokeiden vaatimustaso vaihtelee alueellisesti erittäin paljon – tämä asettaa ajokokeiden suorittajat eriarvoiseen asemaan. Edelleen myös kokeiden sisältö mietityttää aiheellisesti monia kokeen suorittajia. Huonosti toteutettu ajokoe ei mittaa liikenneturvallisuuden kannalta olennaisia asioita, jolloin ajokortin voi saada ilman vastuullisen kuljettajan taitoja, ja toisaalta monen vastuullisen, taitavan kuljettajan koe saattaa kaatua yksittäiseen, epäolennaiseen yksityiskohtaan.

”Ajotutkintoja tulee kehittää tietoisesti niin, että ne mittaavat kuljettajan ajotaitoa sekä vastuullisuutta liikenteessä – näin voimme varmistaa turvalliset liikenneolosuhteet meille kaikille, myös tulevaisuudessa”, Kiviniemi tiivistää.