AUTOEDUN VEROTUSARVON MÄÄRITYS SELKEYTYY 1.1.2015

Autoala: Ikävät yllätykset pois työsuhdeautoilijoilta

Verohallinto on valmistellut muutosta työsuhdeautojen verotusarvojen laskentaperusteisiin niin, että jatkossa työsuhdeautoilija saa heti auton valinta- ja tilaushetkellä tiedon auton todellisesta luontoisetuarvosta. Autotuojat ry:n ja Autoalan keskusliiton yhteisen aloitteen mukainen muutos astuu voimaan 1.1.2015. Selkeämpi sääntö tulee helpottamaan yritysten hallintotyötä ja poistamaan ikävät yllätykset tulevilta työsuhdeautoilijoilta. Autoala uskoo hyötyvänsä selkeämmistä verokäytännöistä, kun yritysten autonhankintaprosessit nopeutuvat.

Autoedun verotusarvo määräytyy jatkossa samojen periaatteiden mukaan kuin autovero. Jotta auton luontoisedun määrä olisi selvä työntekijälle ja työnantajalle jo työsuhdeautopäätöksen hetkellä, verotusarvo määritetään jatkossa ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimushetken hintojen mukaan. Tähän saakka luontoisedun arvo on määrätty hinnasta ajoneuvon rekisteröintikuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan hinnaston mukaan, mikä on keskimäärin kolme kuukautta myöhemmin kuin auton hankintapäätös ja tilaus.

– Toimitusaikana tapahtuneet hinnastomuutokset ovat voineet tuottaa työntekijälle ikäviä yllätyksiä arvioidusta luontoisedun arvosta. Samalla verotusarvojen oikeellisuuden varmistamisesta on koitunut turhaa hallinnollista työtä työnantajille ja alan yrityksille, perustelee alan työryhmän työskentelyyn osallistunut operatiivinen johtaja Johanna Ali LeasePlan Finlandista.

– Kuljettajan palvelukokemus varmasti paranee. Jatkossa tulee olemaan helpompaa puntaroida työsuhdeauton palkkavaikutus omaan tilipussiin, arvioi Johanna Ali.

Tervetullut selkeytys ei muuta nyt käytössä olevaa työsuhdeautokantaa, mutta vaikuttaa jokaiseen uuteen työsuhdeautohankintaan 1.1.2015 alkaen. Vuoden 2013 verotuksessa autoetua sai yhteensä 72 793 henkilöä, joista vapaan autoedun piirissä olevien määrä (53 091 henkilöä) oli hienoisessa kasvussa ja käyttöedun saajien määrä (19 702 henkilöä) jokseenkin ennallaan edellisvuoteen verrattuna.