ELY-keskus ja poliisi parantavat yhteistyössä Veikkolan liikenneturvallisuutta

Uudenmaan ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ovat paikallisten asukkaiden ohella huolissaan Lapinkyläntien (maantie 1131) liikenneturvallisuudesta. Lapinkyläntiellä on tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia viimeisen reilun vuoden aikana. Risteys- ja suistumisonnettomuuksien lisäksi tieosuudella tapahtuu paljon hirvieläinonnettomuuksia. Vakavin tapaus on ollut suojatietä ylittäneen jalankulkijan yliajo.

Uudenmaan ELY-keskus rakentaa tänä vuonna kevyen liikenteen väylän maantielle 1131 Haapajärven ja Veikkolan välille. Väylä on pituudeltaan noin 2,6 kilometriä. Samalla uusitaan Lapinkyläntien tievalaistus.

Myös suojateiden turvallisuutta parannetaan: mm. ongelmalliseksi havaitulle Lehtikuusentien suojatielle rakennetaan hidastetöyssyjä.

Rakentaminen alkaa näillä näkymin kesäkuussa, ja hankkeen odotetaan olevan valmis vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen tilaaja on Uudenmaan ELY-keskus, ja Kirkkonummen kunta osallistuu hankkeeseen rahoittamalla siitä puolet.

Länsi-Uudenmaan poliisi on valvonut Lapinkyläntien liikennettä useaan otteeseen ja tulee keskittämään valvontaa myös jatkossa kyseiselle tieosuudelle. Valvonnan painopisteenä on nopeus- ja rattijuopumusvalvonta.

Viimeisen vuoden aikana valvonnassa on puututtu lukuisiin ylinopeuksiin. Valvonnassa on jäänyt kiinni myös useita rattijuoppoja. Poliisin toimintamalliin kuuluu valvonnan ohella myös liikenneturvallisuutta parantavien ehdotusten ja aloitteiden tekeminen tienpitäjälle.