HKL:n Kunnossapitoyksikön johtajaksi Toni Jurva

522a0696-51f7-4112-ac61-dc9f15cb5da0-main_image

Toni Jurva

HKL:n johtokunta on kokouksessaan 16.10 valinnut ensi vuoden alussa toimintansa aloittavan uudistetun organisaation Kunnossapitoyksikön johtoon Toni Jurvan. Jo viime viikolla valittiin Liikennöintiyksikön johtoon Arttu Kuukankorpi, Infra- ja kalustoyksikön johtoon Artturi Lähdetie sekä Toiminnanohjausyksikön johtoon Karoliina Rajakallio.

Toni Jurva on koulutukseltaan autotekniikan insinööri. Hän on työskennellyt aiemmin mm. huoltopäällikkönä henkilö- ja pakettiautojen huolto- ja kolarikorjaamossa, Helsingin KTK Oy:n toimitusjohtajana ja myyntijohtajana, Staran Arabianrannan konepajan päällikkönä sekä HKR:ssä materiaalipalvelun päällikkönä ja kehittämisinsinöörinä.

HKL:n rakennetta uudistetaan 1.1.2016, jolloin liikennemuotokohtaisesta organisaatiojaosta luovutaan ja HKL:lle perustetaan uudet Liikennöinti-, Kunnossapito-, Infra ja kalusto- sekä Toiminnanohjausyksiköt.

Muutoksen tavoitteena on kehittää HKL:n tuotanto- ja projektitoimintaa tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi niin, että HKL on haluttu ja luotettava kumppani kaupunkilaisille, Helsingin kaupungille, HSL:lle ja muille sidosryhmille toteuttamaan ratikka- ja metroliikenteen liikennöinnin sekä raideverkon näköpiirissä olevat mittavat laajennukset. Muutoksella haetaan voimakasta synergiaa sekä metro- ja raitioliikenteen väliltä että liikenteen hoidon ja infrastruktuurin väliltä niin liikennetuotannossa, kunnossapitopalveluissa kuin kehittämis- ja investointihankkeissakin.