HSL ja Liikennevirasto kehittävät koko Suomen reittiopasta

HSL ja Liikennevirasto kehittävät yhteistyössä valtakunnallista reittiopasta. Vuonna 2016 valmistuva uusi avoin reittiopas tarjoaa apua reittien suunniteluun sekä pysäkkien lähtöaikaennusteita ja tietoa mahdollisista liikennehäiriöistä. Uusi palvelu on suunniteltu käytettäväksi matkan aikana ja hyödyntämään tarjolla olevaa tosiaikaista liikennetietoa. Tarvittaessa palvelu muuttaa reititystä vaihtuvan liikennetilanteen mukaan. Haetuille matkoille tarjotaan myös hintatietoja, jos ne ovat saatavilla. Uusi palvelu korvaa HSL:n nykyisen reittioppaan ja Liikenneviraston valtakunnallisen Matka.fi-palvelun.

Valtakunnallisen reittioppaan tavoitteena on ohjata matkustajat saumattomasti perille julkisella liikenteellä kauko- ja paikallisliikenteen palveluja älykkäästi yhdistelleen. Yhteistyökumppanit HSL ja Liikennevirasto jakavat avointen tietoaineistojen lisäksi myös kehittämisresursseja ja kustannuksia. Kahden ensimmäisen vuoden kustannukset ovat noin 600 000 euroa, josta HSL vastaa 55 prosentilla ja Liikennevirasto 45 prosentilla.

”Nyt kehitämme mobiiliorientoitunutta reittiopasta. Asiakkaiden odotukset palveluille kasvavat jatkuvasti. HSL:n nykyinen reittiopas on edelleen tunnetuimpia ja asiakkaiden suosittelemimpia suomalaisia verkkopalveluita, mutta mobiilikäytön nopean kasvun myötä asiakkaat toivovat erityisesti mobiilikäyttöön kehitettyjä ominaisuuksia, tosiaikaista tietoa matkan aikana sekä hintatietoja. Avoimeen dataan, rajapintoihin ja lähdekoodiin perustuva reittiopas hyödyttää myös muita tietopalveluja”, projektipäällikkö Jari Honkonen HSL:stä sanoo.

Liikenneviraston näkökulmasta projekti vastaa moneen keskeiseen kansalliseen tavoitteeseen. ”Projektissa mahdollistetaan tiedon parempi hyödynnettävyys, sillä yhtenä keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja valtakunnallisen, tällä hetkellä hajallaan olevan joukkoliikennetiedon kokoamiseksi yhteen paikkaan. Lisäksi tietojen saatavuus yhdestä paikasta kootusti mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja jopa uuden liiketoiminnan kuten liikkuminen palveluna -kokonaisuuden”, sanoo projektista Liikennevirastossa vastaava Martin Johansson. Projektin johtoajatuksena on matkustajalle tärkeä liikkumisen ja joukkoliikenteen käytön helppous, jolloin tulevaisuudessa matkoja voi suunnitella pidemmillekin matkoille, ei vain aluekohtaisesti. ”Yhteistyö eri toimijoiden kuten HSL:n kanssa on ensiarvoisen tärkeää Liikennevirastolle ja tuo lisäarvoa niin meille kuin loppukäyttäjillekin”, toteaa Johansson.

Projektin toteuttaa HSL:lle hankittava ketterä kehitystiimi. Ohjelmiston avoin lähdekoodi ja tietorajapinnat ovat vapaasti hyödynnettävissä myös muissa palveluissa. Ohjelmiston asiakaskäyttöliittymät rakennetaan kunkin palvelutarjoajan ilmeen ja tarpeen mukaisesti erikseen.

Asiakkaat pääsevät ensimmäisen kerran kommentoimaan palvelun testiversioita vuoden 2015 loppukesästä. Myös kehittäjäyhteisöt ja muut kolmannet osapuolet ovat tervetulleita osallistumaan uuden tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena on mahdollisimman laadukkaan lähtökohdan tarjoaminen uusille liikennetietopalveluille. Ohjelmiston lähdekoodi ja muu dokumentaatio julkaistaan GitHub–verkkopalvelussa. Uusi reittiopas on toimittajariippumaton.