Iveco osallistuu maailman ensimmäiseen letka-ajohaasteeseen

bk8k7lflorqechwpkdys

Iveco osallistuu maailman ensimmäiseen rajat ylittävään puoliautomaattirekkoja koskevaan hankkeeseen, joka kulkee nimellä European Truck Platooning Challenge. Hanke on tämänhetkisen EU:n neuvoston puheenjohtajamaan Alankomaiden järjestämä ja se vaalii eurooppalaista yhteistyötä kuljetusalan sidosryhmien välillä. Näihin kuuluvat kuorma-autovalmistajat, jäsenvaltiot, logistiikkapalveluiden tarjoajat, liikenteenharjoittajat, tie- ja ajoneuvolupaviranomaiset, tutkimuslaitokset ja hallitukset. Hankkeen tarkoituksena on esitellä uusi kuljetustapa, joka on turvallisempi, vähäpäästöisempi ja tehokkaampi.

Hanketta aktiivisesti tukevan ja siihen osallistuvan Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen (European Automobile Manufacturers Association, ACEA) jäsenenä Iveco liittyy viiden muun eurooppalaisen kuorma-autovalmistajan seuraan, ja autot matkaavat letkana useista Euroopan kaupungeista tapahtumaan, joka huipentuu huhtikuun 6. päivänä Rotterdamissa. Haaste tarjoaa ainutlaatuisen testiajomahdollisuuden todellisissa olosuhteissa muiden tienkäyttäjien kanssa. Iveco lähettää liikkeelle kaksi Stralis Hi-Way -kuorma-autoa Brysselin Atomiumilta Rotterdamin satamaan.

Rekkaletka koostuu kahdesta tai useammasta ajoneuvosta, jotka seuraavat lähekkäin toisiaan vähentääkseen saattueeseen kohdistuvaa ilmanvastusta hyödyntämällä johtavan ajoneuvon aiheuttamia ilmavirtoja eli ajamalla sen imussa. Letkan jokaisessa kuorma-autossa on edistyksellinen havainnointialusta, joka perustuu tutkien, kameroiden ja GPS:n käyttöön. Lisäksi jokaisessa autossa on parannellut turvajärjestelmät, kuten vakionopeussäädin CACC (Cooperative Adaptative Cruise Control) ja kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä, ja jokainen kuorma-auto pystyy kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä letkan toisten ajoneuvojen kanssa autoteollisuuden WiFi -teknologian välityksellä.

Ivecon brändijohtaja Pierre Lahutte kommentoi haastetta seuraavasti: “Iveco on sitoutunut kohtamaan ajoneuvotason tekniset haasteet ja kannattaa lähestymistapaa, jossa yhdessä muiden kuljetusalan sidosryhmien kanssa tartutaan avoimiin aiheisiin, kuten säännösten tarkasteluun ja infrastruktuurien ja muiden tienkäyttäjien yhteensovittamiseen. Letka-ajo edustaa Ivecolle askelta kohti tulevaisuutta, jossa tarjoamme edelleen asiakkaillemme kestävimmän kuljetusratkaisun.”

Iveco esitteli kuorma-autojen letka-ajoa testiradalla jo vuonna 2003 osana Chaffeur 2 -projektia, joka rahoitettiin Euroopan unionin viidennestä puiteohjelmasta. Nyt 13 vuotta myöhemmin tavoitteena on kasvattaa rekkaletkojen merkitystä ja lisätä ymmärrystä ja tietoa letka-ajoon liittyvistä eduista. Letka-ajo voi tehdä kuljettamisesta turvallisempaa, puhtaampaa ja tehokkaampaa, ja samalla se voi vähentää polttoainekulutusta ja hiilidioksidipäästöjä jopa 10 prosenttia.

Kuorma-autoletkat ovat myös osa teollisuuden yhtenäistä suunnitelmaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tämä lähestymistapa ottaa huomioon kaikki tekijät, jotka vaikuttavat päästöihin kuorma-autoa ajettaessa. Itse ajoneuvon lisäksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen vaikuttavat merkittävästi perävaunun tyyppi, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö, logistiikka, infrastruktuuri ja älykkäät kuljetusjärjestelmät (kuten letka-ajo).

Uusien ideoiden tarpeen ja sidosryhmien lisääntyneen kiinnostuksen seurauksena European Truck Platooning Challenge -haasteen tarkoituksena on lisätä rajat ylittävää yhteistyötä halki Euroopan, saavuttaa kuljetusalan pitkän tähtäimen tavoitteita ja viedä aihe EU-päättäjien tärkeysjärjestyksen kärkeen.