KKO: Vahingonkorvausvaade autoveron arvonlisäveroasiassa ei ollut vanhentunut

law-portal

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla vahvistanut, että yksityisen autontuojan vahingonkorvausvaade autoveron arvonlisäveroa (elv) koskevassa asiassa ei ollut vanhentunut. Korkein oikeus piti voimassa hovioikeuden tuomion, jonka mukaan vaateen vanhentumisaika oli alkanut vasta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta 19.3.2009. Valtion on maksettava EU-oikeuden vastaisesti perimänsä arvonlisävero vahingonkorvauksena autontuojalle.

Vahingonkorvausta vaati eteläsuomalainen mies, joka oli vuonna 2003 tuonut käytetyn henkilöauton Suomeen toisesta EU-maasta. Mieheltä perittiin autoveron lisäksi autoverolle määrättyä arvonlisäveroa vajaa 3000 euroa. Kun Euroopan unionin tuomioistuin oli mainitussa tuomiossa vuonna 2009 todennut Suomessa yksityistuojalta perityn autoveron arvonlisäveron olevan EU-oikeuden vastainen, mies haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta verotuspäätöksen purkamista. Purkuhakemus hylättiin. Käräjäoikeudessa mies vaati valtiolta autoveron arvonlisäveron suuruista vahingonkorvausta.

Korkein oikeus on jo aiemmin (KKO:2013:58) vahvistanut valtion vahingonkorvausvastuun autoveron arvonlisäveroasiassa. Tänään annetussa tuomiossa kyse on siitä, mistä ajankohdasta vahingonkorvausvaateiden kolmen vuoden vanhentumisaika oli alkanut.

Korkeimman oikeuden mukaan vahingonkorvausvaateen vanhentuminen oli alkanut aikaisintaan 19.3.2009, jolloin Euroopan unionin tuomioistuin totesi nimenomaisesti elv:n yksityisiä autontuojia syrjiväksi ja siten unionin oikeuden vastaiseksi. Valtio oli katsonut vanhentumisajan alkaneen joko elv:n määräämistä koskeneesta verotuspäätöksestä 7.4.2004 tai siitä, kun verotuspäätös oli tullut lainvoimaiseksi 31.12.2007.