Liikenne- ja viestintävaliokunta selvitti romutuspalkkiolain toimeenpanoon liittyneitä epäselvyyksiä

scrapyard

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt romutuspalkkiota koskevan lainsäädännön tulkinnassa syntyneitä epäselvyyksiä omana asianaan (O 10/2021 vp – Epäselvyydet romutuspalkkiota koskevan lain soveltamisessa).  Valiokunta on saanut asian käsittelyn aikana selvityksen liikenne- ja viestintäministeriöltä asian etenemisestä sekä tähän vaikuttaneista tekijöistä. Selvityksen liitteenä oli myös aikajana tapahtumien kulusta. Valiokunta on kuullut asiassa myös muita asiantuntijoita.

Selvityksen johdosta valiokunta on kokouksessaan 29.4.2021 päättänyt lähettää ministeriölle kirjeen. Siinä valiokunta kiinnittää huomiota lain tulkinnan, viranomaistiedottamisen ja oikeusturvan toteuttamisen yleisiin perusteisiin sekä kehottaa ministeriötä arvioimaan yhteistyössä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin ja mahdollisiin toimintatapojen muutoksiin esille tulleiden ongelmien vuoksi on syytä ryhtyä.

Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus (30.3.2021) eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan selvityspyyntöön (epäselvyydet romutuspalkkiota koskevan lain soveltamisessa) sekä vastaukseen liittyvä aikajanan kuvaus ovat osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Liikenne_ja_viestintavaliokunta_romutuspalkkio_kirje.aspx

Liikenne- ja viestintävaliokunnan O 10/2021 vp – Epäselvyydet romutuspalkkiota koskevan lain soveltamisessa asiaa koskevat käsittelytiedot sekä asiantuntijalausunnot ovat osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/O_10+2021.aspx