Pilkington Automotive Finland Oy:n Tampereen ja Ylöjärven yksiköissä yhteistoimintaneuvottelut

Pilkington Automotive Finland Oy on toteuttanut konsernin suunnitelman mukaista toimenpideohjelmaa yhtiön toiminnan turvaamiseksi. Markkinatilanne on edelleen heikko ja vaikutus heijastuu myös taloudelliseen tilanteeseen ulottuen Pilkington Automotive Finland Oy:n Tampereen tehtaan kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Näistä seikoista johtuen on toiminnan turvaamiseksi leikattava kustannuksia ja sopeutettava kapasiteettia kysyntään nähden. Näiden suunniteltujen toimenpiteiden sekä uudelleen organisoinnin vaikutukset ulottuvat merkittävästi Pilkington Automotive Finland Oy:n organisaatioon Tampereen tehtaalla, mukaan lukien Ylöjärven yksikkö.

Tilanteen johdosta Pilkington Automotive Finland Oy on kutsunut henkilöstöryhmät yhteistoimintaneuvotteluun.

Neuvottelut koskevat yhteensä noin 340 henkilöä. Mahdollisten töiden uudelleen järjestelyjen sekä tehtäväsiirtojen ohella muutoksia saattaa tulla työskentelypaikkakuntiin ja työsuhteen ehtoihin. Mahdollisina toimenpiteinä voivat olla irtisanomiset, lomautukset sekä osa-aikaistamiset. Arvio mahdollisesta pysyvistä henkilöstövaikutuksista koskee noin 70 henkilöä.

Mahdolliset muutokset kohdistuisivat kaikkiin henkilöstöryhmiin. Ne ovat suunniteltu toteutettaviksi asteittain marraskuusta 2014 alkaen kuitenkin viimeistään maaliskuun 2015 loppuun mennessä.  Ensimmäinen neuvottelu pidetään perjantaina 26. syyskuuta.