Suomelle kanne komissiolta ajokorttidirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta

Suomi on vastaanottanut 27.1.2016 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee ajokorttidirektiivin 2006/126/EY täytäntöönpanoa. Kanne perustuu komission 10.12.2015 tekemään päätökseen viedä asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi (komission lehdistötiedote IP/15/6229).

Komissio katsoo, että Suomi ei ole saattanut ajokortteja koskevaa EU-direktiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomessa annettujen ajokorttien kaksoiskappaleiden voimassaoloaika voi olla pidempi kuin mitä direktiivissä on säädetty. Kanne on nostettu myös siksi, että Suomi ei ole liittynyt direktiivin edellyttämään EU:n ajokorttiverkostoon.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 11.7.2014 ja perustellun lausunnon 23.4.2015. Nyt nostamallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 6.4.2016 mennessä.