Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 519 ihmistä vuonna 2014

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 324 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi 229 ja loukkaantui 6 705 ihmistä, joista vakavasti loukkaantuneita 1) oli 7,7 prosenttia eli 519 henkilöä. Vuonna 2014 kuolleita oli 29 henkilöä edellisvuotta vähemmän ja loukkaantuneita 24 enemmän.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2014:

ton_2014_2015-12-16_tie_001_fi_001

Ikäryhmittäin tarkasteltuna liikennekuolemien määrä väheni kaikissa ryhmissä lukuun ottamatta 0-14 -vuotiaiden lasten ikäryhmää. Eniten määrä väheni yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kuolleita oli 56. Määrä on 17 edellisvuotta vähemmän. Aikuisten (25-64 -vuotiaat) tieliikennekuolemien määrä väheni 12 henkilöllä ja oli 119 vuonna 2014. Nuorten (15-24 -vuotiaiden) tieliikennekuolemat vähenivät neljällä henkilöllä 44 ihmiseen. Alle 15-vuotiaita kuoli tieliikenteessä 10, joka oli 4 enemmän kuin vuonna 2013.

Henkilöautoilijoita kuoli yhteensä 121 vuonna 2014, joka on 31 vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Myös mopoilijoiden sekä moottoripyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä väheni. Mopoilijoita menehtyi 3 ja moottoripyöräilijöitä yhteensä 17. Vuoteen 2013 verrattuna mopoilijoita kuoli 2 ja moottoripyöräilijöitä 7 henkilöä vähemmän. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2014 tieliikenneonnettomuuksissa 36, mikä on 2 enemmän edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 27 eli 7 enemmän kuin vuonna 2013.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2014 aikana 519 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 175 ja matkustajia 80. Moottoripyöränkuljettajia loukkaantui vakavasti 69 ja matkustajia 6. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita puolestaan oli 38, pyöräilijöitä 58 ja mopoilijoita 47 henkilöä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneiden suhteellinen osuus kaikista loukkaantuneista oli suurin yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä, joiden osuus kaikista saman ikäryhmän loukkaantuneista oli 12 prosenttia. Yli 64-vuotiaita vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 111 henkilöä. Nuoremmissa ikäryhmissä vakavasti loukkaantuneiden suhteellinen osuus kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista oli pienempi.

Vuonna 2014 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui 535 kappaletta. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 460. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa menehtyi 41 ja loukkaantui 576 ihmistä, joista vakavasti loukkaantuneita oli 69. Kuolleita oli 16 ja loukkaantuneita 100 edellisvuotta vähemmän.

1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja

Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus