Tieyhdistys kiittää hallitusta: Liikenneväylien korjausvelan poistotalkoot käyntiin

–       On myönteinen asia, että hallitus aloittaa liikenneväylien korjausvelan vähentämisen jo esni vuonna, sanoo Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

–       Tämä onkin ihan välttämätöntä, sillä muutoin korjausvelka kasvaisi hallitsemattomaksi.

Hallitus esittää vuoden 2016 budjetissaan liikenneverkolle kaikkiaan 1,7 miljardin euro rahoitusta. Tästä perusväylänpidon osuus on 965 milj. euroa ja siitä perustienpidon osuus 540 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaan liikenneväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen hallittuun vähentämiseen on käytettävissä rahoitusta vuosina 2016-2018 yhteensä 600 milj. euroa, josta ensi vuonna 100 miljoonaa euroa. Ehdotetulla rahoitustasolla korjausvelan lisääntymistä ei ensi vuonna saada vielä taittumaan.

–       Ensi vuonna sekä päällystettyjen teiden että sorateiden määrät alimmissa kuntoluokissa kasvavat edelleen. Myös huonoiksi tai erittäin huonoiksi luokiteltujen maantie- ja ratasiltojen määrä kasvaa, sanoo Tieyhdistys.

Positiivista on se, että painorajoitettujen siltojen määrän kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän.

–       Työ liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi saadaan siis alkuun, vaikka vaikutukset ovat vielä vähäiset vuonna 2016.

–       Hallitus on kuitenkin suunnitellut siirtävänsä 364 milj. euroa kehittämishankerahoituksesta perusväylänpitoon ja yksityistieavustuksiin vuosina 2017-2019. Näin ollen tulevaisuus näyttää liikenneväylien korjausvelan osalta myönteiseltä.

Tieyhdistyksen mukaan hyvin huolestuttavaa yksityisteiden kunnossapitoon myönnettävän määrärahan tippuminen mitättömään kolmeen miljoonaan euroon. Vielä jokin vuosi sitten summa oli 23 miljoonaa.

–       Ensi vuosi tulee olemaan hyvin raskas Suomen yksityisteille. Käytännössä tieparannustöitä ei ensi vuonna juurikaan tehdä.

–       Yksityisteiden määrä on nelinkertainen maantieverkkoon verrattuna ja sen merkitys esimerkiksi biotalouden kuljetuksille on tavattoman suuri, muistuttaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja.