Uuden auton ostajat haluavat parempaa palvelua digikanavissa

2015-10-08 13_12_21-Accenture-Auto-Digital-PoV-FY15-On-Line-Version.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial

Suurin osa kuluttajista olisi valmiita hoitamaan koko auton ostoprosessin verkossa

Valtaosa uutta autoa etsivistä kuluttajista tutustuu vaihtoehtoihin ja etsii lisätietoja verkosta ennen käyntiä autoliikkeessä. Lisäksi 75 prosenttia auton ostajista olisi valmiita hoitamaan verkossa koko ostoprosessin rahoitus- ja hintaneuvottelut mukaan lukien. Tulokset käyvät ilmi Accenturen tuoreesta Automotive Digital Survey: What Digital Drivers Want -tutkimuksesta.

Kyselyyn osallistui yhteensä 10 000 vastaajaa kahdeksasta maasta. Vastauksista käy ilmi, että 80 prosenttia autonostajista käyttää digitaalista teknologiaa tiedon hankkimiseen. Lähes kaksi kolmasosaa (62 prosenttia) aloittaa ostoprosessin verkossa hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalisen median palveluita ennen autoliikkeessä vierailua.

Kolme neljäsosaa (75 prosenttia) tutkimukseen vastanneista harkitsisi koko ostoprosessin hoitamista verkossa aina rahoituksesta ja hintaneuvotteluista auton toimitukseen, jos siihen olisi mahdollisuus. Kaksi kolmasosaa (69 prosenttia) kertoi joko ostaneensa auton verkosta tai suunnittelevansa sitä. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kuluttajat ovat avoimia uusia verkossa tarjottavia ostokanavia kohtaan. Esimerkiksi 63 prosenttia vastaajista olisi kiinnostuneita ostamaan uuden auton verkossa järjestettävästä huutokaupasta.

Virtuaaliset koeajot kiinnostavat
Kyselyn tulokset osoittavat, että autonvalmistajien ja -myyjien täytyy panostaa enemmän verkon asiakaskohtaamisiin. Yli puolet kyselyn vastaajista haluaa parempia verkkokanavia, jotta uuteen autoon tutustuminen olisi helpompaa. Erityisesti räätälöidyn tiedon saaminen, virtuaaliset esittelyt ja vertailun mahdollistavat sivustot kiinnostavat.

Yli puolet (53 prosenttia) vastaajista olisi kiinnostuneita tutustumaan saatavilla oleviin malleihin myymälätilan interaktiivisen kosketusnäytön avulla. Lisäksi 48 prosenttia haluaisi mahdollisuuden virtuaaliseen koeajoon myymälässä.

”Asiakkaiden siirtyminen digitaalisiin kanaviin muuttaa radikaalisti perinteistä autonostokokemusta sekä kilpailuympäristöä”, sanoo Ari Torpo, Accenturen valmistavan teollisuuden toimialoista Suomessa vastaava johtaja. ”Monet kuluttajat olisivat valmiita hoitamaan koko ostoprosessin verkossa. Liiketoiminnan kasvattaminen tällaisessa ympäristössä vaatii autonvalmistajilta ja -myyjiltä aggressiivista digitaalista strategiaa verkon kanavissa, myymälätilassa sekä huoltopalveluissa. Samalla heidän on luotava saumaton palvelukokemus, joka ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.”

Tutkimuksesta käy ilmi, että kuluttajat pitävät huoltopalveluprosessia sekä erillisten hinnoitteluvaihtoehtojen saatavuutta verkossa digitaalisen ostokokemuksen heikoimpina osa-alueina. Viidesosa vastaajista näkee tarvetta parannuksille näissä digitaalisissa palveluissa. Accenture pitää huoltopalvelujen kehittämistä erityisen tärkeänä, sillä huono palvelukokemus voi vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaiden brändiuskollisuuteen.

”Kuluttajat ovat selvästi kiinnostuneita ostamaan auton verkosta sekä hyödyntämään ostamisessa uudenlaisia palveluja, kuten verkkohuutokauppaa”, Torpo toteaa. ”Autonvalmistajien ja -myyjien tulee tarttua tilaisuuteen ja kehittää monikanavaista palvelutarjontaa, jotta ne voivat vastata uudenlaiseen kysyntään ja parantaa samalla liiketoiminnan kannattavuutta.”

Tietoja tutkimuksesta
Tutkimuksen toteutti Coleman Parkes Accenturen toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 10 000 autonomistajaa kahdeksasta eri maasta: Brasilia, Intia, Italia, Japani, Kiina, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat.