Autoala: valtiovarainministeriön esitys vähäpäästöisten työsuhdeautojen kannusteen laajentamisesta vähentää tehokkaasti autokannan päästöjä

Valtiovarainministeriön tänään julkaisema budjettiehdotus esittää uutta liikenteen päästöjä vähentävää työsuhdeautojen hankintakannustetta, joka astuisi voimaan ensi vuoden alussa. Budjettiesityksen mukaisesti vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin 85 eurolla […]

Read more